Skip to content

Kategória 1-11.11 Vytvárať v rámci vyučovania situácie, v ktorých žiaci študujú a pracujú vo vekovo zmiešaných skupinách Všetky podnety

Apr 20

Ján

 • 20. 04. 2017
 • Ján

Z času na čas môže znamenať aj skoro nikdy, preto si myslím, že takéto vyučovanie - medziročníkové - by malo prebiehať pravidelne - raz týždenne. K tomu je potrebné samozrejme prispôsobiť učebné osnovy a organizáciu vyučovania.

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Ako za daných okolností dodržať jednu zo základných pedagogických zásad, a to zásadu veku primeranosti?

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

Pripomienka: uvedené opatrenie sa dá realizovať len mimo formálneho vyučovania, formou mimoškolskej činnosti.

Odôvodnenie: navrhované opatrenie nie je v súlade so vzdelávacími štandardmi predmetov, v ktorých sa stanovuje výkon, obsah a zároveň umožňuje rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Prikladom takychto zmiesanych skupin mozu byt podporne hodiny pre slabsich studentov, kde starsi studenti mentoruju studentov, ktori maju problemy. Na tieto hodiny by mal byt v rozvrhu vytvoreny priestor. Podobne ako v zahranici student-tutor dostava hodnotenie (znamky, kredity) za „dobrovolnicku pracu/prinos komunite“ a ziak s tazkostami je do skupiny zaradeny na zaklade odporucenia specialneho pedagoga alebo psychologa.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Pripomienka: uvedené opatrenie sa dá realizovať len mimo formálneho vyučovania, formou mimoškolskej činnosti.
Odôvodnenie: navrhované opatrenie nie je v súlade so vzdelávacími štandardmi predmetov, v ktorých sa stanovuje výkon, obsah a zároveň umožňuje rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Nevidíme zmysel zmiešaných skupín ide o rozličné vývinové obdobia žiakov, ktoré podľa veku charakterizujú rôznosť záujmov daného vývinového štádia žiaka – t.j. záujmy by boli rôzne, výdrž by bola rôzna a tým aj miera sústredenia.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- aké aktivity sa majú dať vytvoriť pre rôzne vekové skupiny?
- v akých predmetoch sa to má realizovať?
- v akom čase? počas vyučovania? po vyučovaní?
- aký má byť cieľ takéhoto vyučovania?
- potrebujeme podrobnejšie informácie