Skip to content

Kategória 1-11.10 Umožniť školám, aby mohli podľa vlastného uváženia variovať dĺžku vyučovacích hodín Všetky podnety

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Toto je praxi technicky nerealizovateľný návrh. Tvorba rozvrhu hodín by bola nemožnou. V škole je veľa tried a veľa učiteľov. Ak jedna trieda bude mať 25 minútovú angličtinu, zatiaľ čo iná trieda 45 minútovú matematiku, ako sa budú učitelia presúvať medzi triedami? Čo budú žiaci v prvej triede robiť po ukončení 25 minútovej angličtiny, kým budú čakať na hodinu matematiky, pretože učiteľ matematikár ešte vo vedľajšej triede nedoučil matematiku, lebo tam tá trvala 45 minút? Ako sa budú striedať vyučovacie predmety keď každý predmet v rámci dňa bude mať inú dĺžku? Ako sa bude suplovať v prípade absencie učiteľa? To zvonenie je totiž nie iba pre žiakov, ono je aj pre učiteľov, ktorí sa musia v tých triedach striedať.
Z hľadiska spomenutej potreby sústredenia sa na jazyk sa dá hodina vyplniť rôznorodými aktivitami, potreba väčšieho času na labáky sa dá riešiť dvojhodinovkami (ako dnes). Dá sa možno pouvažovať o tom, že hodina klasická by nemusela byť 45 minútová ale iba 30-35 minútová a následne by sa niektoré predmety učili ako dvojhodinovky. Ale určite nie mať hodiny každú v inej dĺžke a úväzok učiteľa preratávať na minúty. To je totálne pritiahnuté za vlasy.

Apr 02

Ľuboš

 • 02. 04. 2017
 • Ľuboš

Zásadne nesúhlasím aby sa menila dĺžka vyučovacích hodín:
1. prinesie to totálny chaos v rozvrhu hodín i v pedagogickom dozore na chodbách pre triedy čo sa práve nebudú učiť - a vôbec dá sa urobiť takto rozvrh hodín???
Ako zariadite že úväzok každého učiteľa bude naplnený tak ako má byť?
2. Neviem si dosť dobre predstaviť ako by to mohlo fungovať v praxi takéto vyučovanie.
Možno snáď si viem predstaviť že v stanovenom dni budú napr. skrátené všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút napr. na 30 minút a pri 5 vyučovacích hodinách sa ušetrí 75 minút a až v tomto ušetrenom čase by mohlo dôjsť k nejakému experimentovaniu vo vyučovaní - čo ale opäť narazí na problém dozoru nad žiakmi čo sa práve neučia keď každá "hodina" už bude mať rôzny počet minút ako aj učiteľov a ako vyťažiť v ušetrenom čase učiteľov rovnomerne tak aby si splnili svoj úväzok?
Tento návrh mi pripadá len ako ohúrenie niečim novým a veľmi pochybujem o jeho realizácií ako aj prípadnom prínose pre žiakov.

Apr 02

Nadežda

 • 02. 04. 2017
 • Nadežda

1. Neviem, či tvorcovia programu vedia, ale laboratórne cvičenia sa roky učia v "blokoch" (2 hodiny).
2. Prečo my - Slováci, sa snažíme vždy prebrať od niekoho niečo, čo nemá zmysel. Nie aby sme využívali tie dobré veci zo školských systémov (napr. v Nemecku), ale chceme rozdrobiť resp. pospájať hodiny len preto, aby sme vykázali nejakú činnosť. Tak napr. učiť jazyk 25 minút je nezmysel. Opäť si niekto zle vysvetlil odporúčania psychológov, ktorí hovoria, že dieťa je schopné sústrediť sa 20 minút. To môže byť pravda. Ale! Majú vôbec navrhovatelia predstavu o tom, ako prebieha hodina? Vedia, že deti treba najprv namotivovať, zopakovať učivo, dostať sa k danej téme ( a tých 20-25 minút využiť na to, aby si deti niečo zapamätali) zopakovať učivo, poprípade zadať úlohu? Podľa nich by sme učili ako stroje, prišli by sme do triedy, naliali žiakom zopár vedomostí a potom odišli. Kam vlastne? Asi by sme robili dozor na chodbách, lebo niektoré triedy by ešte neskončili svoj blok a my by sme museli krotiť tých, ktorí by mali prestávku... Asi neviete, čo to znamená zorganizovať chod školy.
3. "Pokiaľ ide o vyučovaciu povinnosť učiteľov, stačilo by ju namiesto hodín uvádzať v minútach: 23 dnešných vyučovacích hodín zodpovedá 1035 minútam." Tak toto je perla, ktorá má podľa navrhovateľov vyriešiť situáciu s rôzne trvajúcimi hodinami? Týmto sa podľa mňa len skúša, čo všetko je slovenský učiteľ schopný prehliadnuť (a teda aj schváliť), keďže je už unavený z toho, ako sa k nemu správajú vládni predstavitelia a verejnosť. Naozaj chcete, aby chudáci riaditelia a ekonómovia rátali neodučené hodiny, suplovanie a úväzok v minútach? Mimochodom, ako sa spraví suplovanie, ak učitelia budú mať rôzne dlhé hodiny? Zabezpečia sa ďalšie pracovné sily?
Osobne považujem tento bod (a nielen tento) za pokus zistiť, čo slovenský učiteľ vydrží a za pokus ponížiť učiteľa. A je mi z toho smutno.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením, aby mohli školy podľa vlastného uváženia variovať dĺžku vyučovacích hodín.
Odôvodnenie: skrátená vyučovacia hodina predstavuje veľké riziko plynulého chodu školy (napr. prestávky žiakov, rozvrh hodín, zvonenie,...); aj v súčasnosti majú školy možnosť seminárov, laboratórnych cvičení, konverzácií, ktoré trvajú 2 vyučovacie hodiny.

Mar 17

PaedDr.Martin

 • 17. 03. 2017
 • PaedDr.Martin

Ako ma skola zabezpecit sulad poctu hodin z ramcovych planov, ak bude mat ucitel rozny pocet minut na kazdy predmet.
A to sa bude menit rozvrh hodin kazdy den, ci kazdy tyzden, mesiac, ci podla potreby... ??
A nedajboze, ze zamaroduje zastupca riaditela skoly, taky chaos v skole este nebol ......
Ako zabezpeci vedenie skoly rozvrh hodin jednotlivych ucitelov?
Myslel niekto aj na to, ze v skolach je potreba aj zastupovania za nepritomneho ucitela?Ako dokazeme zabezpecit suplovanie?
Ministerstvo skolstva nema asi absolutne predstavu, ako zivot v skole funguje.
To aky bude tyzdenny pracovny cas ucitela, po minute im bude vedenie skoly robit casovy plan?
A ako budu prestavky pre ziakov? Kazda trieda inak? ved jedna trieda bude na chodbe, druha v triede a nastane
totalny chaos aj vo vykonavani pedagogickeho dozoru nad ziakmi!!

Apr 20

Anna

 • 20. 04. 2017
 • Anna

Myšlienka variovania dĺžky vyučovacích hodín je síce pekná. Neviem si však predstaviť, ako by bol zostavený rozvrh pre celú školu, ak by niektoré hodiny trvali 25 min., iné 45 min. a pod.
Vyučovacia povinnosť učiteľa by bola uvádzaná v minútach (1035 minút). Dobré by bolo uviesť, koľko minút musí učiteľ odučiť zo svojich aprobačných predmetov, aby bol kvalifikovaný.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako sa má tento bod reformy realizovať prakticky s ohľadom na tvorbu rozvrhu, dozorov?
- ako sa má realizovať rôzna dĺžka vyučovacích hodín „z času na čas“?
- navrhujeme zmeniť počet hodín úväzku v závislosti od predmetu (podľa náročnosti) - ako je to v niektorých krajinách v zahraničí

Apr 10

Viera

 • 10. 04. 2017
 • Viera

Nevariovať dĺžku vyučovacích hodín.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Odmietame variabilitu dĺžky vyučovacích hodín, žiadne vyjadrovanie hodín v minútach!

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Vyučujúci cudzích jazykov v našej škole sú proti návrhu mať týždenne 5x25-minútové hodiny namiesto 3x45-minútových. Koľkokrát sa počas krátkej hodiny dostane žiak k slovu vo veľkej skupine?

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Ak bude tento návrh len ako MOŽNOSŤ pre školy, je to akceptovateľné. Ale príklad, ktorý uvádzate (25 min vyučovacia hodina pri cudzích jazykoch) – ide o veľmi mylný dojem, že je to dostatočné. Cudzí jazyk práveže potrebuje dotáciu, kde bude mať učiteľ priestor nielen na vysvetľovanie, ale najmä na precvičovanie danej problematiky – a na to je aj 45 minút málo. Táto myšlienka je desivá. Za 25 min nie je možné zrealizovať väčšinu bežných postupov, ktoré sa využívajú pri učení cudzích jazykov – napr.:

10-12 min. príchod učiteľa, úvodné pokyny, zadanie práce, úvodný motivačný rozhovor (a zapojenie väčšiny študentov!), vstup do problematiky a témy
8 min – počúvanie zvukovej nahrávky (2x 4 min)
ostáva max 5-7 min. na kontrolu porozumenia, dodatočné otázky, overenie a diagnostiku naučeného.
Podobne pri trénovaní čítania s porozumením, konverzáciu a podobne.

Druhou skutočnosťou a najzávažnejším problémom je, prečo sa prispôsobovať tomu, že študenti sa nevedia sústrediť a radšej neriešiť dôvod PREČO sa nevedia sústrediť. Kedysi sme to dokázali (a ja nechcem byť spiatočnícky), ale problém je tu: internet, IKT, sociálne siete, moderný spôsob života, úpadok hodnôt, nové hodnoty, materializmus = toto sú veci, ktoré nám bránia sa sústrediť. Študenti nie sú ochotní čítať dlhšie texty, všetko chcú na podnose, spoliehajú sa na vševeda Googla a pod.: riešiť treba začať problém od miesta, kde vznikol! Nie prispôsobovať sa. Eliminovať používanie sociálnych sietí a strácanie času na zbytočnosti, zamestnať študentov voľnočasovými aktivitami tak, aby nemali čas na zbytočnosti, vychovávať z detí takých rodičov, ktorí budú práve k týmto veciam viesť svoje nasledujúce generácie.

Treťou pripomienkou je opäť realizovateľnosť rozvrhu, kde majú hodiny rôzne dĺžky – okná učiteľov, prípadné okná študentov, prestoje, čakania, nesúrodosť vyučovacieho bloku.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Nesúhlasíme - 25 minút je malý časový úsek pre žiakov ZŠ.
Prerátavanie úväzkov na minutáž je pridanie ďalšej byrokracie pre školy a hlavne vedenie.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Nazdávame sa, že toto opatrenie je možné len na I. stupni ZŠ. Zostaviť celoročný rozvrh hodín na potreby jednotlivých učiteľov pre rôzne predmety a ich vyučovaciu časovú jednotku by bolo náročné.

Mar 27

Carmen

 • 27. 03. 2017
 • Carmen

Ponechajme dĺžku vyučovacích hodín v rozsahu 45 minút. Neviem si predstaviť situáciu v škole, kde sa bude každá trieda učiť v iných intervaloch. Vznikne chaos. Škola môže vyjsť v ústrety pri "dvojhodinovkách", ktoré môžu učiť bez prestávky. Avšak práve súčasné pravidlá psychohygieny to neodporúčajú. Nemali by sme zabúdať nato, že nikdy nevyhovieme všetkým a poriadok v podobe rozvrhu, 45 minútových vyučovacích hodín treba určite ponechať.

Mar 19

Denisa

 • 19. 03. 2017
 • Denisa

Som zástupca RŠ a každoročne tvorím rozvrh školy, viem teda, aké problémy sú s tým spojené v súvislosti s bežným životom v škole a hlavne situáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas roku.
Súhlasím s tým, že niektoré predmety by si vyžadovali dlhšie hodiny, iné radšej kratšie a vo väčšej frekvencii, no reálne si to viem predstaviť na 1. stupni za predpokladu, že by bol 1. stupeň priestorovo oddelený od 2. stupňa (iný pavilón) , nezvonilo by, väčšinu predmetov si učí triedny učiteľ, teda by si časovú dotáciu hodín manažoval sám.
Na 2. stupni si to však momentálne predstaviť neviem.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Som proti návrhu mať týždenne 5x25-minútové hodiny namiesto 3x45-minútových.

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

Nepovažujem za vhodné stanovovať vyučovaciu povinnosť učiteľov namiesto hodín minútami, podľa mňa to skomplikuje situáciu, tvorbu rozvrhu i úväzkov, možnosť spájať hodiny a využívať blokové vyučovanie je v poriadku a dá sa to i v súčasnosti, prípadne iba po miernej úprave súčasnej legislatívy

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Vyučujúci cudzích jazykov sú proti návrhu mať týždenne 5x25-minútové hodiny namiesto 3x45-minútových.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Vyučujúci cudzích jazykov sú proti návrhu mať týždenne 5x25-minútové hodiny namiesto 3x45-minútových.

Apr 20

Leóna

 • 20. 04. 2017
 • Leóna

-podľa mna je to ťažko realizovatelné pretože aké úväzky by potom mali učitelia ktorych hodina trvá 25 alebo 30 min a aké učitelia ktorych hodina trvá 45 minut. Podla mna hodina má mať 45 min.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením, aby mohli školy podľa vlastného uváženia variovať dĺžku vyučovacích hodín.

Odôvodnenie: skrátená vyučovacia hodina predstavuje veľké riziko plynulého chodu školy (napr. prestávky žiakov, rozvrh hodín, zvonenie,...); aj v súčasnosti majú školy možnosť seminárov, laboratórnych cvičení, konverzácií, ktoré trvajú 2 vyučovacie hodiny.

Apr 11

Ingrid

 • 11. 04. 2017
 • Ingrid

Nepovažujem za prínosné zmeniť dĺžku vyučovacích hodín cudzieho jazyka na päť 25-minútových hodín za týždeň.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Vekovo rôznorodé skupiny, učenie mimo budov, tímová práca, nie 45 minútové hodiny – teórie sú pekné, ale viete si to vôbec organizačne predstaviť?

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Nazdávam sa, že by sme „s vaničkou vyliali aj dieťa“, keďže na čas náročnejšie predmety sa aj v súčasnosti bez problémov riešia tzv. dvojhodinovkami či trojhodinovkami.
Kratšie hodiny – a to aj v prípade jazykov – sú krajne neefektívne, sotva sa začne učiť, hodina končí. Dané povedie jednoznačne k nesústredenosti žiakov a vnáša do organizácie chaos a nestabilitu, preto to považujem za kontraproduktívne. Porovnávať piataka a maturanta je – podľa môjho názoru scestné – každý má predsa inú náplň hodiny, iné činnosti a celkovo hodinu inak organizovanú. To si, samozrejme, vyžaduje dobrého učiteľa, je potrebné pritiahnuť do školstva tých najlepších, podobne ako vo Fínsku, kde je učiteľské prostredie prestížou a vyberajú tých najlepších. Samozrejme, vyplýva to aj z istej platovej motivácie.

Tu si dovolím odbočiť: Podľa môjho názoru školstvo stojí a padá na učiteľoch, bohužiaľ, u nás nemôžeme povedať, že do školstva idú najlepší. Možno pár nadšencov áno, ale inak...A aj tí nadšenci majú nezriedka druhú prácu, čo nevyhnutne ide na úkor ich žiakov.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: variovanie dĺžky vyučovacích hodín
Odôvodnenie: nereálna organizácia vyučovacieho dňa ako pre pedagogického zamestnanca , tak aj pre žiakov, v prípade, že pedagogický zamestnanec, ktorý má inú dĺžku vyučovacej hodiny v dvoch triedach, predstavuje táto organizácia vyučovacieho dňa zvýšené náklady na zabezpečenie pedagogického dozoru pre čakajúcich žiakov

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Vyučujúci cudzích jazykov sú proti návrhu mať týždenne 5x25-minútové hodiny namiesto 3x45-minútových.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Vyborny napad. Navrhujeme na strednych skolach zmenit dlzku hodiny zo 45 min na 60 – 90 min bloky (o ich dlzke rozhoduje skola). Na 45 minutovych hodinach sa ucivo nestiha do hlbky prebrat, nie je cas na diskusie a vela casu sa straca administrativnymi a inymi cinnostami (oznamy, zapisovanie do triednej knihy, presuny studentov, rozlozenie pomocok a ich upratanie).

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

May 14

ZŠ s MŠ

 • 14. 05. 2017
 • ZŠ s MŠ

Pri skrátenej, resp. variabilnej dĺžke rôznych vyučovacích predmetov sa mení celá organizácia vyučovania, vrátane napr. dozorov a zastupovania. Potrebná je väčšia miera diskusie na túto tému, predstavenia a odskúšania rôznych modelov v praxi.

Apr 15

Ema

 • 15. 04. 2017
 • Ema

Dobrý deň,

podporujem myšlienku skrátenia vyučovacej hodiny cudzieho jazyka na 30 minút ,ale častejšie do týždňa. Mala sam osobnú skúsenosť ešte ako učiteľka na základnej škole keď bol jazyk nepovinný predmet a mohli sme si ho organizačne prispôsobiť.Naozaj to fungovalo. Momentálne učím na strednej škole a dvojhodinovka navyše 6 a 7 vyučovacia hodina to je na študentov veľa.Osobne si však myslím,že narazíte na neochotu vedenia škôl, pre ktorých to bude len ďalšia komplikácia. I napriek tomu Vám držím palce.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Možnosť variovať dĺžku vyučovacej hodiny nie je zlý nápad , ale bol by asi problém v zostavovaní rozvrhu hodín v jednotilivých týždňoch , ak by sa to malo robiť nie vždy , len z času na čas, bolo by to problematické robiť častejšie zmeny rozvrhu

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia. Z pohľadu Klubu 500 je uvedené opatrenie snahou o riešenie kváziproblémov školstva, ktoré však z pohľadu Klubu 500 vznikli len neschopnosťou organizácie práce škôl a jednotlivých pedagogických pracovníkov.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Neodporúčame kratšie vyučovacie hodiny pre vyučovanie cudzieho jazyka na SOŠ. Naopak viac sa osvedčilo v praxi vyučovanie blokové.