Skip to content

Kategória 1-11.04 Viac využívať individuálne konzultácie ako nástroj rámci individualizácie vzdelávania Všetky podnety

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Učiteľ má svoj úväzok. Ak by konzultácie zaberali viac hodín do týždňa, bolo by vhodné porozmýšľať o jeho znížení na úkor týchto konzultácií. Ako na ne dostať žiakov? Možno by bolo pre žiakov motivujúce, že okrem vlastnej aktivity by sa museli zúčastňovať konzultácií aj pri určitých nedostatočných výsledkoch. Opakovane nepripravený žiak, nedisciplinované správanie, atď. Nie je to zlý nápad, ale problém je, ako to zakomponovať do procesu, aby to nevyzeralo ako trest, alebo staré známe - po škole.

Apr 17

Adriana

 • 17. 04. 2017
 • Adriana

Kopírujem moju predchádzajúcu pripomienku:

Individualizácia vzdelávania – návrhy:
Znížiť počet žiakov v triedach na cca 18-20.
Znížiť základný úväzok učiteľa (pri nezmenenom plate) na cca 18 hodín týždenne, čo mu umožní nielen lepšie sa pripraviť na hodinu, ale aj lepšie danú hodinu viesť.
Prípadne časť úväzku vyčleniť na individuálne konzultácie a doučovania.

Apr 20

Ján

 • 20. 04. 2017
 • Ján

Navrhujem, aby každý žiak mal svojho mentora, ktorý ho bude sprevádzať počas štúdia a bude mu oporou - nemusí to byť ten človek, ktorý ho učí.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Konzultacne hodiny je potrebne zaradit do uvazkov ucitelov.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

K problematike individualizácie vzdelávania vzniká veľa otázok:
- Kto pripraví na mieru program každému žiakovi?
- Zníži sa úväzok učiteľa?
- Zníži sa počet žiakov v triedach?
- Bude dostatok odborných zamestnancov, ktorí to budú schopní robiť?
- Bude dostatok podporného metodického materiálu?

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Tutorálne vzdelávanie a práca s nadanými by mala byť súčasťou úväzku učiteľa.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako sa budú hodiny konzultácií rátať učiteľom do úväzku?

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Individuálne konzultácie sú ideálnym riešením pre slabších žiakov. Problém je, že to učitelia robia v dnešnej dobe nad rámec svojej vyučovacej povinnosti a zadarmo. Napriek tomu to robia. Ak chceme tento spôsob vzdelávania vniesť vo vyššej miere do školstva, musí byť dostatočne finančne motivujúci.