Skip to content

Kategória 1-11.03 Príležitostne realizovať na školách tzv. tímové vyučovanie, pri ktorom sa skupine žiakov súčasne venujú dvaja alebo viacerí učitelia Všetky podnety

Mar 20

Martina

 • 20. 03. 2017
 • Martina

Bolo by vhodné zapojiť takto praxujúcich študentov - jednak sa odbremení vlastný učiteľ triedy, a jednak majú študenti väčšiu možnosť vyskúšať si reálne vyučovanie - dve muchy jednou ranou. To by bolo ale treba zariadiť aby prax u študentov učiteľstva dominovala nad teóriou a bola zavedená počas celého roka už od druhého ročníka. Napríklad by študenti mali dva dni vyučovanie, prednášky a ďalšie dva, tri dni prax, pričom by celý deň učili tímovo s prideleným učiteľom.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

V bežnej situácii má učiteľ 30 žiakov. Ako naraz učiť napr. 60 žiakov dvoma učiteľmi? Zaujímavá myšlienka, ktorá sa ale dá uplatniť pri menších počtoch žiakov, ktoré však u nás nie sú podporované. Hlavne z finančného dôvodu.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- čo sa myslí pod pojmom skupina žiakov – žiaci z jednej triedy alebo ročníka? Alebo sa majú spojiť žiaci z viacerých ročníkov?
- ako sa takto odučená hodina bude rátať učiteľom do úväzku?

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Je to len fikcia, ktorá ani na základe predkladaného návrhu v časovom horizonte nie je realizovateľná!

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: vyučovanie žiakov jednej skupiny súčasne viacerými učiteľmi
Odôvodnenie: ako budú zohľadnené platy PZ podieľajúcich sa na vyučovaní v jednej skupine, ako sa budú počítať úväzky pedagogických zamestnancov, ako bude v konečnom dôsledku žiak riešiť zadaný projekt ak bude vedený viacerými pedagógmi a každý mu navrhne iné riešenie

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Realizuje sa v rámci odborného výcviku a praktických cvičení v systéme duálneho vzdelávania, žiaci pracujú tímovo s majstrom odbornej výchovy a inštruktormi

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je fikcia, ani v najbližších 10 rokov nebude možná jej realizácia!