Skip to content

Kategória 1-10.07 Vytvoriť vo vzdelávacích programoch priestor na komentovanie aktuálneho diania Všetky podnety

Apr 25

  • 25. 04. 2017

Pri súčasnom obsahu, ak sa výrazne nezredukuje, učiteľ nemá priestor a hlavne čas na aktuálne dianie u nás či vo svete.

Apr 23

Juraj

  • 23. 04. 2017
  • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 24

Miroslav

  • 24. 04. 2017
  • Miroslav

Reagovať na aktuálne dianie je najvhodnejšie na hodinách občianskej náuky. Pri súčasnej časovej dotácii nie je možné zvládnuť základné učivo, nie to ešte reagovať na aktuálne otázky doby u nás, v EÚ, v Európe či vo svete vôbec. Jednoznačne je potrebné rozšíriť časovú dotáciu hodín občianskej výchovy (základné školy) a občianskej náuky (stredné školy), na ktorých je možné najlepšie zistiť a profilovať názory a postoje mladých ľudí.

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Pri súčasnej časovej dotácii hodín občianskej náuky nie je možné reagovať na aktuálne otázky.