Skip to content

Kategória 1-06.04 Experimentálne overiť možnosť osobitného spôsobu plnenia povinného vzdelávania na druhom stupni ZŠ Všetky podnety

Apr 24

Juraj

  • 24. 04. 2017
  • Juraj

V domacom vzdelavani je len marginalny pocet deti, aky je dovod aby im nebolo umoznene domace vzdelavanie na druhom stupni tak ako v CR? Je potrebne umoznit detom aj takyto typ vzdelavania.

Apr 25

Lucia

  • 25. 04. 2017
  • Lucia

Experiment pre druhý stupeň, nie je to strata peňazí? Chceme overovať to, čo už overil svet ba aj Češi, ktorí majú porovnateľné podmienky? Druhý stupeň je u nás možné robiť cez zahraničie alebo par.26, a rodiny ktoré tuto formu volia sa vyjadrili, že nepôjdu do experimentu (pretože je pre decká zaťažujúci, a pretože nemajú dobre skúsenosti s nápadmi typu "merať socializáciu" - pričom potenciálny výskumník redukuje socializáciu na školskú), ale budú naďalej voliť vyskúšané cesty. Do experimentu ale chcú ísť komunitné školy, čo je fantastické. Tie však vyžadujú iné formy kontroly, iné otázky výskumu, inak postavenú legislatívu (oproti domácemu vzdelávaniu), preto treba tieto dve formy oddeliť. V rámci inklúzie tiež treba zrovnoprávniť decká ktoré sa vzdelávajú doma kvôli svvp a bez nich (v zákone aktuálne zdravotné dôvody), pri dv je percento deti do svvp bez potreby diagnostiky vyššie, čo je sprievodný znak individualizovaného - inkluzivneho vzdelávania. Ide napr najmä o dysfaticky vývoj napr v reči, písaní či čítaní , Adhd a Adhd, autisticke črty, apod (pri Ind. Prístupe z toho často "vyrastú" - nájdu funkčné kompenzačné mechanizmy).

Mar 20

Martin

  • 20. 03. 2017
  • Martin

Buďme odvážnejší čo sa týka homeschoolingu na druhom stupni ZŠ, či nižšom sekundárnom vzdelávaní (ako sa Vám páči viac). Povedzme jasne, že toto bude umožnené a experimentálne sa overí len spôsob a podmienky, za ktorých to bude možné.

May 14

Gabriela

  • 14. 05. 2017
  • Gabriela

Povoliť domáce vzdelávanie na druhom stupni.