Skip to content

Kategória 8-05.07 Systematicky obmedzovať administratívnu záťaž vysokých škôl, osobitne pri podávaní grantov a podávaní najrôznejších správ a hlásení Všetky podnety

Apr 10

Kvetoslav

  • 10. 04. 2017
  • Kvetoslav

Podávanie grantov - je osobitná kapitola. Granty VEGA a KEGA sa prideľujú maximálne netrasperantne. Komisie VEGA a KEGA pracujú veľmi zvláštne. Nik nevie, prečo grant nezískal, a granty, ktoré su tzv. krížové projekty. zrazu su štedro podporené. Je to veľká chyba ministerstva, že tieto VEGA a KEGA granty a ich komisie su totálne neschopné. Zoberne si len skutočnosť, že napríklad o grante z odboru napr. dejiny, hlasujú uplne nekompetetní ľudia, ktorí dejiny vôbec neštudovali a podobne. Ak zamietajú takmer všetky granty (okrem im spriaznených duší z vysokých škôl), tak nech to v každom zamietnutí aj patrične zdovodnia! Nielen, že si komisie VEGA a KEGA prihrievajú polievku a podporujú tzv. kamaratske granty. Je verejným tajomstvom, že ak v VEGA a KEGA komisii nemáte známosti, tak grant nedostanete! Treba jednoznačne bud VEGA a KEGA zrušiť alebo spraviť ich naozaj transparentnými s cieľom podporovať vyskum. Ved sa jedná o maličké ba až smiešne sumy na vedeckú činnosť - napr. jeden rok sme dostali 600 eur pre celý kolektív na vydanie knihy, vydanie zborníka, materiál, cestovné náklady a aj usporiadanie konferencie.

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Plná podpora a vysoká priorita, navyše bez nutnosti veľkých investícií.

May 14

Jitka

  • 14. 05. 2017
  • Jitka

Administratívna záťaž pedagógov vysokých škôl je neúmerná a má zhoršujúcu sa tendenciu. Schvaľovanie projektov KEGA a VEGA je neprehľadné a netransparentné; nie je žiadnym tajomstvom, že o udelení grantu často nerozhoduje kvalita projektu, ale osobné styky a konexie!