Skip to content

Kategória 8-05.06 Implementovať princíp „jedenkrát a dosť“ vo všetkých informačných systémoch vysokých škôl Všetky podnety

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Každý riadiaci pracovník VŠ by implementáciu tohto cieľa s radosťou privítal. V prvom rade sa však musí aplikovať na ministerstve a v ostatných zložkách riadenia, kde sa duplicitne a mnohonásobne žiadajú rovnaké podklady rovnakou zložkou a často i rovnakým pracovníkom. Nezmyselné požiadavky na opakované dokladovanie zákonom definovaných vecí nezmení podpora informatizácie, ale zmena riadenia v zodpovedných orgánoch.