Skip to content

Kategória 8-05.05 Podporovať rozvojové projekty informačných systémov vysokých škôl Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Takáto podpora je dlhodobo žiadúca.

Apr 28

Daniel

  • 28. 04. 2017
  • Daniel

Rozvojové projekty IT splnili svoju historickú úlohu, podporili rozvoj tejto oblasti v pohnutých časoch, keď nebola príležitosť ich realizovať inak, prípadne vedenia škôl neboli ochotné ich financovať inak. V skutočnosti ide ale o nesystémové opatrenie, ktoré sa snaží všeobecné podfinancovanie VŠ čiastočne nahrádzať projektami v jednej konkrétnej oblasti.
Vzhľadom na ostatné opatrenia, napr. opatrenia zamerané na zvýšenie kvality manažmentu VŠ sa toto javí ako nadbytočné. Dá sa očakávať, že osvietený a rozhľadený manažment VŠ si bude uvedomovať potreby svojej organizácie v oblasti IT a bude ochotný do nej adekvátne investovať.
Ak si dobre spomínam, nikde sa v dokumente nespomína pojem “Hodnota za peniaze”, nevyčísľujú sa očakávané náklady a prínosy jednotlivých opatrení. V tomto bode sa niečo podobné vyslovenie žiada.