Skip to content

Kategória 8-05.03 Rozvíjať centrálne informačné systémy o vysokých školách, prepojiť ich navzájom a integrovať s ostatnými systémami verejnej správy Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

e-Government by mal preniknúť aj do škôl, ale nesmie to byť nástroj na odlievanie peňazí do súkromného sektoru z rozpočtu VŠ.