Skip to content

Kategória 8-05.02 Vytvoriť portál vysokých škôl s porovnateľnými informáciami o každej vysokej škole. Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Portál už existuje, ale jeho využitie je otázne, zverejňované informácie nikto neobjektivizuje, vývoj a prevádzka portálu je financovaná nie dosť transparentne.

May 14

Dušan

  • 14. 05. 2017
  • Dušan

Napr. o tom, koľko zlatých padákov škola vyplatila, koľko ľudí prepustila a prečo...