Skip to content

Kategória 8-05.01 Zlepšovať prístup k informáciám o vysokých školách Všetky podnety

Apr 28

Daniel

  • 28. 04. 2017
  • Daniel

Akým spôsobom bude ministerstvo systematicky sledovať, zbierať, spracúvať a sprístupňovať informácie o činnosti a hospodárení jednotlivých vysokých škôl? Znie to ako zavedenie dalšieho výkazu. Ak ide o to, že ministerstvo bude vyhodnocovať a zverejňovať údaje, ktoré má k dispozícii z informačných systémov verejných VŠ, tejto snahe tlieskam. Len prosím, aby to bolo jasne deklarované – vážené školy, udržiavajte v SAPe svoje dáta v poriadku, dostanú sa na verejnosť a tá si o vás aj takto urobí obraz. Na zber prípadných ďalších potrebných údajov by som prirodzene očakával, že ministerstvo vytvorí vhodné moderné rozhrania.

A v neposlednom rade, v dnešnej dobe by už bolo nanajvýš vhodné, aby bol k týmto údajom zároveň verejnosti poskytnutý prístup v súlade s princípmi Open Data.