Skip to content

Kategória 1-05.06 Konzultovať zmeny v systéme výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín osobitne aj s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným opatrením a žiada ho vypustiť. Opatrenia tohto typu z pohľadu Klubu 500 nemajú nič spoločné s reformou. SR má vybudovaný systém slov-lex, kde sa môže odborná verejnosť zapojiť do konzultácií. Nevidíme žiadny dôvod osobitn vyzdvihovať občianske združenia a neziskové organizácie.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Prečo to treba zdôrazňovať vo vzdelávaní národnostných menšín, keď v hlavnom prúde vzdelávania nie je takáto vec zdôraznená.