Skip to content

Kategória 8-05.00 Podpora informatizácie a znižovanie administratívnej záťaže Všetky podnety

Apr 28

Daniel

  • 28. 04. 2017
  • Daniel

Nie je jasné, prečo by práve v oblasti informatizácie procesov mala prebiehať nejaká koordinácia. VŠ predsa riešia rovnaké problémy napr. aj v oblasti stravovania alebo e-learningu a rozhodne sa nedá povedať, že by v nich mali všetky rovnaké procesy a informačné systémy. A rozhodne sa nedá povedať, že je to na škodu veci. Toto volanie po koordinácii (medzi riadkami čítajme po monopolizácii dodávateľov) je vyslovene v rozpore s duchom celého zvyšku dokumentu. Pokiaľ ide o zdieľanie best-practices medzi VŠ, to je samozrejme chvályhodné a myslím, že v našom prostredí aj relatívne funguje.