Skip to content

Kategória 8-04.01 Vykonať dôslednú legislatívnu analýzu vysokoškolského zákona z 131/2002 Všetky podnety

Mar 27

Julius Kravjar

  • 27. 03. 2017
  • Julius Kravjar

Zohľadniť:

https://theconversation.com/we-are-losing-sight-of-higher-educations-true-purpose-73637

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170321104538732

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20170323202911864

http://monitor.icef.com/2016/10/french-government-calls-new-strategy-transnational-education/

Apr 01

Martin

  • 01. 04. 2017
  • Martin

Dokument Učiace sa Slovensko je v časti venovanej VŠ (a iste aj v tých ostatných) veľmi ambiciózny a ak by sa mal realizovať, vyžadoval by si náročnú koordináciu všetkých procesov. Zatiaľ sme na začiatku, ale zdá sa, že koordinácia nefunguje už teraz a tak nie je jasné, koho hlas vlastne z ministerstva počúvať - existuje návrh ďalšej novelizácie vysokoškolského zákona, ktorý v zásade rieši v prvom rade otázky fungovania Akreditačnej agentúry. A zároveň koluje návrh zákona o zriadení takejto Akreditačnej agentúry (návrh Zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania), ktorý neobsahuje niektoré princípy formulované v dokumente Učiace sa Slovensku (konkrétne "inštitucionálnu" akreditáciu, v skutočnosti akreditáciu študijných odborov). Ak sa tu nesystémovo a čiastkovo novelizuje vysokoškolský zákon, prečo by sme mali veriť tomu, že ministerstvo dokument Učiace sa Slovensko berie vážne a stojí si za ním?

Apr 16

Kvetoslav

  • 16. 04. 2017
  • Kvetoslav

Máte pravdu, je to scestné. Celá existencia akejsi Akreditačnej agentúry je zbytočná. Zasa sa bude nalievať peniaze do nefungujúcich inštitúcií, vytvorených ad hoc, a čo to porieši? Vznikne zákon na existenciu ďalšej inštitúcie. A čím sa bude líšiť slávna Skreditačná agentúra od súčasnej Akreditačnej komisie? Veď to budú tí istí ľudia, zrejme tie isté priestory (aké inšie by ministerstvo na agentúru malo...). Celé zle.

May 13

Dušan

  • 13. 05. 2017
  • Dušan

A samozrejme jeho plnenia na základe podnetov ministerstvu. Ak teda bolo oznámenie porušenie vysokoškolského zákona, zapracovať ho do legislatívnej analýzy.