Skip to content

Kategória 8-03.04 Posilniť autonómiu vysokých škôl v oblasti organizačnej, finančnej, personálnej a akademickej s využitím dobrej praxe zo zahraničia Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.