Skip to content

Kategória 8-03.03 Navrhnúť systém manažérskej prípravy a podpory vrcholových manažérov vysokých škôl Všetky podnety

Mar 20

Juraj

  • 20. 03. 2017
  • Juraj

Samozrejme súhlasím s tým, aby vysokoškolskí manažéri (rektori, dekani, prorektori, prodekani) boli "povinní" absolvovať manažérske vzdelávanie, dokonca, aby bolo podmienkou na výkon funkcie. Stále viac sa ukazuje obrovský rozdiel medzi požiadavkami na manažérske funkcie a schopnosťou ich vykonávať. Častokrát sme svedkami, že vysokoškolskí manažéri nezvládajú svoje funkcie. Ak je niekto špičkoví vedec a napríklad profesor v nejakom odbore neznamená, to, že musí byť aj špičkový manažér. Mnohokrát nemajú vysokoškolskí manažéri ani šajnu o legislatíve, financovaní, aktívnom marketingu a manažmente .... Ak musia napríklad riaditelia základných a stredných škôl absolvovať povinné manažérske vzdelávanie (funkčné), aby mohli vôbec byť na svojich pozíciách, ako je možné, že vysokoškolskí manažéri, ktorí pracujú s väčšími financiami, riadia niekoľkosto členné kolektívy, manažujú fungovanie školy, ktorá má tisíce študentov nemusia "povinne" absolvovať nič !!! Či titul pred menom a za menom znamená automaticky, že takýto človek je schopní a je expert na všetko !!!

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Akým spôsobom sa má cieľ realizovať? Opäť sa budú vytvárať nomenklatúrne kádre? Alebo budeme školiť funkcionárov počas výkonu funkcie?

Apr 25

Marek

  • 25. 04. 2017
  • Marek

Riadenie fakulty (internet).
Dekan
úradné hodiny: Po 8:30-10:00, Ut 8:30-11:00, Str 15:00-16:00, Štv 8:00-9:00
Spolu 6 hod.
Určite má plný úväzok

Vyučovanie, semináre
Po 12:20 - 13:50 (2 hod.)
St 8:10 - 9:40 (2 hod.) , St 12:20 - 13:50 (2 hod.)
Št 9:50 - 11:20 (2 hod.) , 11:30 - 12:15 (1 hod.) , Št 13:10 - 14:40 (2 hod.), Št 14:50 - 16:20 (2hod)
Spolu 9,5 hod. ( vyučovacia hod 45 min.) Toto zodpovedá celému úväzku profesora
2 plné úväzky nemôže mať. Netvrdím, že sa okrem úradným hodinám nevenuje aj riadeniu fakulty. Jeho práca však má byť denne venovaná riadeniu 8 hod. Na neho sú napojení všetci ostatní zamestnanci fakulty. Cez deň, keď niečo potrebujú, tak učí, alebo vedie semináre. Keď niečo súrne potrebujú, tak sa majú prispôsobiť, jeho vyučovacej činnosti. Pritom druhý úväzok má ako vedľajší pracovný pomer. Zákonník práce definuje, že má nastúpiť do práce a venovať sa riadeniu do skončenia pracovnej doby. Po nej sa môže venovať vedľajšiemu pomeru. Neviem si predstaviť, že by v nejakej výrobe robotníčka šička odbiehala do vedľajšieho pracovného pomeru napr.upratovania a vracala sa kedy by sa jej zachcelo. Ale títo výnimoční funkcionári to dokážu. Nech mi nikto nehovorí, že to je neporovnateľné. V zmysle Zákonníka práce určite áno.
Neviem prečo majú funkcionári v životopise svoju publikačnú a vedeckú činnosť. Dôležitejšia by bola ich činnosť v riadiacich funkciách. Skoro 90% nemá ani šajnu o zákonoch, predpisoch a pod. O riadiacej činnosti nerozhodujú žiadne tituly pred a za menom. O školeniach pred nástupom do funkcií som upozorňoval na blogoch už za ministra Mikolaja v roku 2009! A teraz niekto objavil Ameriku, že títo ľudia nie sú na tieto funkcie pripravení. Problém je, že akademická pôda je posvätná. Ja som zásady, že kto dáva peniaze má právo kontrolovať.Kontrola akademickými senátmi, je o ničom. Všetko je prepojené tak, že teraz ja potrebujem teba a zajtra ty mňa. Tak sa rozhoduje aj na vedeckých radách pri udeľovaní titulov profesorov a docentov. Uznávam, len nezávislosť na výučbu ( ale pozor na extrémizmus).
Funkcionári majú problém oddeliť riadiacu činnosť od pedagogickej činnosti. Vlastne to nevedia, alebo nechcú vedieť. A toto je kapitálny problém. Neviem prečo sú vôbec odmeňovaní podľa tabuliek pedagógov, keďže táto riadiaca činnosť s tým nemá nič spoločné. Predsa rektora nejakej vysokej školy,by mohol robiť manažér napr. ekonóm na Prírodovedeckej fakulte. Na ministerstve zdravotníctva nie je minister lekár a myslím si, že je tam vidieť posun. Čím skôr sa tento systém zmení, tým to bude lepšie. Stojí pred tým však pevný múr, zaviesť zmenu.

Apr 25

Marek

  • 25. 04. 2017
  • Marek

Druhý prípad.
Dekan po nástupe do funkcie pôsobil podobne. Vedľajší pomer mal na úväzok 0,2, ale vyučovacia doba zostala na úrovni celého úväzku profesora. Po roku sa úväzok z časti presunul na odborných asistentov vo výške 0,6. Takže teraz by mal byť úväzok -0,4! A pritom ďalej učí. Dokonca tak, že v jednej dvojhodinovke učí jeden predmet v dvoch učebniach naraz!!! Oficiálne sa to nedá zaznamenať. A vedúci katedry, ktorý je zodpovedný za rozvrh, nemá s tým problém. A to je druhý riadiaci článok. Samozrejme plat ostal, lebo predtým sa vlastne obetoval. Rozdiel v mzdových tabuľkách profesora a odborného asistenta je dosť veľký. Zdá sa to, ako sci-fi, ale bohužiaľ je to pravda.
Súhlasím s názorom exministra školstva Draxlera, ktorý vyjadril dňa 18.4.2017 v Pravde. Učiteľské kolektívy a triedy potrebujú v prvom rade pokoj, a ten do školstva nevnesiete písaním vízií, na to treba naozaj zodpovedné riadenie. Hlavne sa prestaňme klamať. Školstvo v prvom rade nepotrebuje reformu, potrebuje poriadok.
Významné je aj konštatovanie, že na verejnú diskusiu v Divadle Aréna prišlo dvadsať ľudí. Reformný návrh jednoducho nikoho nezaujíma.
Bojím sa aj myšlienky, že v systéme hodnotenia kvality vzdelávania škôl je základným prvkom sebahodnotenie školy, v ktorom si ciele zlepšenia stanovuje samotná škola ako súčasť nepretržitého úsilia o zlepšovanie procesu vzdelávania, ktoré má spoločné základné parametre a je zohľadnené v externom hodnotení kvality vzdelávania nezávislým orgánom.
To akože títo akademický funkcionári to budú robiť. Stačí spomenúť vysokú školu v Sládkovičove za vedenia bývalého poslanca Smeru a terajšieho kandidáta na ústavného sudcu. Všetko bolo super, pokiaľ to neprasklo. Však sme na Slovensku. Ten poslanec nemal žiadny problém ani s lietajúcimi profesormi, ktorí mohli mať aj viacej plných úväzkov. Ako si vykazoval vedeckú a publikačnú činnosť na jednotlivých školách, mi je záhadou.

Apr 27

Juraj

  • 27. 04. 2017
  • Juraj

Marek, dekani a rektori po nástupe do funkcií publikujú ešte viac ako pred nástupom do funkcie.
Nastáva potom otázka, keď viac publikujú, rovnako učia, koľko sa reálne venujú riadeniu, keďýe na dekanátoch resp. rektorátoch málokedy stretnete týchto manažérov.

Systém prípravy manažérov možný asi nie je, ale je možné zákonom nariadiť, že do výberového konania na post dekana a rektora, prodekanov a prorektorov sa môžu hlásiť aj externí vedecko-pedagogickí pracovníci.
Ak je výber obmedzený len na fakultu, resp. univerzitu, ktorá nie je na svetovej úrovni, tak ako sa tieto pohnú vpred?