Skip to content

Kategória 8-02.15 Pri zmene systému financovania vyhodnocovať a zverejňovať očakávané ciele, ktoré sa majú zmenou dosiahnuť Všetky podnety

May 04

Učiteľ dôchodca

  • 04. 05. 2017
  • Učiteľ dôchodca

Hlavne si posvietiť treba na VEGA a KEGA projekty. To je totálny protekcionalizmus. Pán riaditeľ Gahér prideľuje svojim a sebe financie. totálne netrasperantné, komisie sú zvláštne stavané a podporu dostávajú len tí istí pod gestiou SAV. Ministerstvo asi enchce podporivať výskum na vysokých školách. S tým treba dačo robiť. Zrušiť VEGU a KEGu a kopec divných úradníčkov, ktorí sú napojení na vysatie štátnych peňazí a urobiť maximálne transperentný systém. Dnes to, žiaľ, dlhodobo nefunguje a odd. vedy na MŠ pokrivkáva dlhodobo. Vysoké školy a učitelia su potom len znechutení.