Skip to content

Kategória 1-05.05 Zohľadniť pri rozpise finančných prostriedkov špecifiká škôl pre príslušníkov národnostných menšín Všetky podnety

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Tieto dva ciele sú z nášho pohľadu diskriminačné voči žiakom s vyučovacím jazykom slovenským.

Apr 25

Beáta

  • 25. 04. 2017
  • Beáta

Pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, teda pre školy národnostného školstva pri rozpise finančných prostriedkov zohľadniť prirodzenie nižší počet žiakov a tým potrebu zvýšeného normatívu.