Skip to content

Kategória 8-02.13 Zaviesť poskytovanie finančných zdrojov vysokým školám na základe trojročnej zmluvy Všetky podnety

May 02

Dušan

  • 02. 05. 2017
  • Dušan

Ako chce ministerstvo zabezpečiť hospodárne vynakladanie finančných zdrojov? Na TnUAD bol vyplatený zlatý padák 49 200€ a zároveň dané výpovede v rámci racionalizácie. Rozkrádanie školstva musí prestať. Opätovne trvám na vrátení zamestnania aj vrátení nezákonne vyplatenie odstupného do štátneho rozpočtu. Sú to naše spoločné peniaze.

May 02

Dušan

  • 02. 05. 2017
  • Dušan

Ako chce ministerstvo zabezpečiť hospodárne vynakladanie finančných zdrojov? Na TnUAD bol vyplatený zlatý padák 49 200€ a zároveň dané výpovede v rámci racionalizácie. Rozkrádanie školstva musí prestať. Opätovne trvám na vrátení zamestnania aj vrátení nezákonne vyplatenie odstupného do štátneho rozpočtu. Sú to naše spoločné peniaze. Návrh je: vytvoriť mechanizmus eliminácie korupčného správania vedúcich zamestnancov na vysokých školách a samozrejme ich hmotná zodpovednosť.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Pristúpiť k významnému navýšeniu rozpočtu kapitoly vysokých škôl, zakotviť viacročné garancie prídelu dotácie a ustúpiť od výkonových parametrov degradujúcich úroveň vzdelávania a vedy.