Skip to content

Kategória 8-02.12 Prispôsobiť systém financovania a parametrov alokácie podľa poslania vysokej školy Všetky podnety

Mar 23

Ivan

  • 23. 03. 2017
  • Ivan

Pri financovaní VŠ je potrebné zohľadniť technickú a materiálnu náročnosť pedagogického procesu. Súčasné financovanie podľa normatívov na počet študentov toto neberie do úvahy. Toto vedie k znevýhodňovaniu technických a prírodovendých škôl.

Apr 12

Juraj

  • 12. 04. 2017
  • Juraj

Technické aj prírodovedné VŠ sú finančne znevýhodnené hneď dvakrát.
1. Na kvalitnú výučbu potrebujú drahé vybavenie laboratórií, ktoré zväčša vyžaduje pravidelnú a nákladnú údržbu. Pre mnoho aplikácií sú tiež nevyhnutnosťou kvalitné a výkonné počítače a pokiaľ viem, tak len za licencie rôznych programov zaplatia technické fakulty Žilinskej univerzity niekoľko desiatok tisíc eur ročne. Oproti tomu sociálno-humanitné školy vynakladajú najviac výdavkov na výučbu snáď na fixky a elektrinu na svietenie.
2. V dnešnom systéme financovania podľa počtu študentov sú v nevýhode pre znížený záujem maturantov o tieto odbory, čo je spôsobené zasa "degeneráciou" výučby základných a stredných škôl.

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Takémuto spôsobu financovania musí predovšetkým predchádzať diverzifikácia VŠ a prehodnotenie ich počtu, ináč hrozí financovanie nekvality na úkor kvality.