Skip to content

Kategória 8-02.10 Zaviesť osobitný režim na financovanie prípravy učiteľov Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Takéto financovanie sa však nesmie stať „barličkou” pre inak neproduktívne a odborne nespôsobilé fakulty vychovávajúce budúcich učiteľov.

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Fakulty pripravujúce učiteľov sa budú „uchádzať o fin. podporu pre svoje študijné programy“ – to znie ako zlý vtip, takže v novej vízii aj na to bude treba najprv „vysúťažiť“ zdroje (!?) – veľmi prečudesná vízia... Veď pedagogický proces je primárnym základom kultúrneho transferu v spoločnosti (platí takmer pre celý hodnotový systém), mal by byť predsa absolútnou prioritou každej rozvinujte spoločnosti, a nie predmetom akéhosi súťaženia. Tento bod mňa osobne šokuje!

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

- Do procesu prípravy osobitného režimu na financovanie prípravy učiteľov, v ktorom sa budú jednotlivé fakulty pripravujúce učiteľov uchádzať o finančnú podporu zainteresovať zástupcov predmetných fakúlt.