Skip to content

Kategória 8-02.09 Zaviesť špecifické financovanie pre ďalšie oblasti vzdelávania Všetky podnety

May 04

Erik

 • 04. 05. 2017
 • Erik

"Osobitnú podporu programov univerzít tretieho veku" (s.13 Návrhu) spolu s ďalším vzdelávaním zohľadniť aj v systéme financovania VŠ a zaradiť ich k bodu 2.4. Návrhu.
Funkčným modelom je model financovania univerzít tretieho veku v Českej republike.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Špecifické financovanie (opatrenie 8-02.09) – dôležité opatrenie, naň by sa mal klásť väčší dôraz, špecifické financovanie pre ďalšie oblasti vzdelávania, napr. na základe výrazného nedostatku absolventov na trhu práce.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Aspoň náznak riadenia VŠ vzdelávania z pozície štátu, avšak musí to byť striktne naviazané napr. na RIS3 a nie na rôzne pseudokritériá.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Špecifickú podporu by mali dostávať aj programy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie v oblasti: (1) jazykov a kultúr všetkých národnostných menšín na Slovensku (nielen maďarskej, rusínskej a rómskej, ale aj ukrajinskej, poľskej, nemeckej ...), (2) jazykov a kultúr susedných štátov a strategických partnerských krajín V4 a V4+ (Poľsko, Ukrajina, Česká republika, Maďarsko).

Apr 30

Maria

 • 30. 04. 2017
 • Maria

V celej časti vysoké školstvo sa nijako neodzrkadľuje potreba zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska. Nie je tu ani len zmienka o Štvrtej priemyselnej revolúcii v celej Časti vysoké školstvo, či uvažovania trhu práce a teda efektívneho vynakladania poplatkov daňových poplatníkov.

V tomto opatrení nájdeme náznak smerujúci k investícii do špecifických oblastí na základe výrazného nedostatku absolventov na trhu práce. Toto je kľúčové a treba to vytiahnuť hore.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Špecifické financovanie (opatrenie 8-02.09) – dôležité opatrenie, naň by sa mal klásť väčší dôraz, špecifické financovanie pre ďalšie oblasti vzdelávania, napr. na základe výrazného nedostatku absolventov na trhu práce.