Skip to content

Kategória 8-02.08 Rozšíriť špecifické financovanie pre umelecké školy Všetky podnety

Apr 26

Silvester

  • 26. 04. 2017
  • Silvester

Hodnotenie umeleckých škôl podľa Centrálneho registra umeleckej činnosti, je taký malý nezmysel MŠVVaŠ. Vlastne sú tu evidované činnosti pedagógov umelcov. Dal si už niekto otázku, že sú to vlastne činnosti umelcov, ako slobodných umelcov, alebo SZČO? Sú to ich súkromné akcie zaplatené mimo školy. Pritom aj v úväzku pedagóga majú umeleckú činnosť. Zákon umožňuje uvolniť pedagóga na umeleckú činnosť, ale nikto nerieši odmenu v tom čase. Čiže to majú zaplatené dvakrát. Pritom školy s tým nič nemajú. Nefungujú, ako umelecké agentúry, ale si to všetci dohadujú samostatne, ako aj odmenu za výkon. Keď si pozrieme programy napr. divadiel, koncertov, nikde sa neuvádzajú akademické tituly. Tak isto ani v titulkoch filmov. Pre ministerstvo, ako aj pre akreditačnú komisiu je to jednoduché, lebo je to relatívne číselne vyjadrený výkon.
Ako je zabezpečená výučba v prípadoch, že ide pedagóg napr. na týždeň na natáčanie filmu, či už ako režisér, herec a pod. Alebo na koncertné turné. Možno študenti majú z toho aj radosť, že ich nikto nezaťažuje. Platí to aj opačne, keď študenti hrajú v seriáloch a nechodia na výučbu, majú radosť pedagógovia. Bude sa však operovať, že to robia, ako prax. Čo je tiež čiastočne pravda.
V CREUČ sú aj výkony, ktoré podávajú počas osem týždňovej dovolenky, ktoré sú opäť v ich réžii mimo školy. Môžu sa tam vyskytnúť aj umelecké výkony pedagógov teoretických predmetov, ktorí sú v umeleckých telesách, čo to majú ako koníček a zárobkovú činnosť.
Skôr by register malo využívať Ministerstva kultúry SR. Odtiaľ aj chodia finančné prostriedky na podané granty cez Audiovizuálny fond a teraz novovytvorenú organizáciu pre umenie. MŠVVaŠ poskytuje len prostriedky cez granty KEGA, VEGA o ktoré sa niektoré umelecké odbory ťažko môžu uchádzať.

Apr 30

Silvester

  • 30. 04. 2017
  • Silvester

Hneď 27.4.2017 sa potvrdil vzťah pedagóg študent v relácii Zlaté časy. Moderátorka sa umelcov spýtala, či aj skončili vysokú školu, pri tom spôsobe absolvovania štúdia. Ale áno. Ako cez kopírovací papier sú vyjadrenia umelcov aj v iných reláciach, ako Neskoro večer, Dobré vedieť, alebo v ČR Na Plovárni, Všechnopárty. Pamätné vyjadrenia vyslovil ,,Ringo" Čech na otázky Mareka Erbena, ako sa dostal na školu a ako to fungovalo na škole. Ozaj to chce ,,špecifické" financovanie. Kto to vymyslí bude ,,umelec".

May 14

Silvester

  • 14. 05. 2017
  • Silvester

Opäť odporúčam pozrieť si reláciu na ČT 1 Všechnopárty. Bol tam hudobník, bývalý pedagóg. Dostal otázku, či si píše na plagát titul. Nie. Moderátor konštatoval, že Mgr. je nebezpečný titul. Hudobník konštatoval, že vystupoval, ako slobodný umelec. Keby bol na vysokej škole, tak by si škola jeho súkromnú akciu uvádzala v CREUČ.
V reláciach a novinách sa dozviete, že na pedagogickú dráhu sa dal jeden z mladších slovenských hercov. Doteraz sa jeho umelecká činnosť uvádzala v životopise. Teraz sa bude súkromná činnosť v seriáloch uvádzať v CREUČ. A nikde nie je úmera, že dobrý herec je dobrý pedagóg. Tak, ako neplatí dobrý pedagóg, vedec je dobrý riadiaci pracovník. Podľa umeleckých výkonov pedagógov, výskumných pracovníkov ako slobodných umelcov je nezmysel hodnotiť školu.
V nadpise je potrebné rozšíriť špecifické financovanie pre umelecké školy a už základný ukazovateľ je ,,chorý".