Skip to content

Kategória 8-02.06 Zvýšené zdroje použiť aj na rozvoj tzv. excelentného financovania Všetky podnety

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Kto spracuje kritériá výberu a z čoho budú vychádzať?