Skip to content

Kategória 1-05.04 Zohľadňovať pri rozhodovaní o sieti škôl a minimálnych počtoch žiakov prirodzené nižšie počty žiakov na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí, aby pri rozhodovaní o akejkoľvek sieti škôl a školských zariadení sa mal zohľadňovať záujem žiakov a rodičov o možnosť povinného vzdelávania sa v mieste bydliska alebo čo najbližšie k miestu bydliska. Klub 500 trvá na tom, že štát by mal vytvoriť efektívnu regionálnu sieť strediskových škôl a zároveň zabezpečiť dovoz/odvoz žiakov do a zo školy školskými autobusmi. Jedine takáto forma riadenia a budovania siete školských zariadení, na základe hustoty osídlenia, je trvalo udržateľná a zabezpečujúca efektívne vynakladanie verejných zdrojov.