Skip to content

Kategória 8-02.03 Doplniť parametre na alokovanie dotácií na tretiu misiu vysokých škôl Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Takýto cieľ opäť predstavuje veľké nebezpečenstvo na dofinancovanie toho, čo evidentne nefunguje.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame vo vete
...ako sú napr. počet zmlúv a vyriešených úloh s priemyslom, počet vykonaných posudkov na objednávku orgánov verejnej správy, ...
doplnit: spolupráca s regiónmi, mestami alebo obcami na príprave strategických dokumentov a na spoločných projektoch, práca v odborných komisiách, organizovanie vzdelávacích programov pre samosprávu, poradenská činnosť,
...a ďalšie, ktoré budú vyjadrovať dopad vysokej školy na širšiu komunitu a interakciu s prostredím, kde pôsobí a pod.