Skip to content

Kategória 8-02.01 Prehodnotiť váhy a doplniť ďalšie parametre do vzorca na alokovanie dotácií na vzdelávanie v metodike vrátane nových prvkov kvality vyučovania Všetky podnety

Mar 23

Ivan

  • 23. 03. 2017
  • Ivan

Pri financovaní VŠ zohľadniť percentuálnu mieru zamestnanosti absolventov jednotlivých fakúlt a VŠ, resp. ich uplatnenie na trhu práce. Súčasný stav prerozdelenia financií vedie k úpadku technického školstva v SR.

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Opatrenia uvedené v bodoch od 8-02.01 až 8-02.15 sú veľmi rozsiahle. Odporúčame ich integrovať do podstatne menšieho počtu opatrení!

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Parameter „zohľadnenie zamestnania sa absolventov“: Zamestnanie sa absolventov je závislé od miery nezamestnanosti v jednotlivých krajoch Slovenska. Vysoké školy nie sú zodpovedné za mieru nezamestnanosti v kraji, kde pôsobia, a preto by nemali znášať dôsledky v podobe nižšej dotácie.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Pristúpiť k významnému navýšeniu rozpočtu kapitoly vysokých škôl, zakotviť viacročné garancie prídelu dotácie a ustúpiť od výkonových parametrov degradujúcich úroveň vzdelávania a vedy.