Skip to content

Kategória 8-01.03 Zvyšovať prostriedky na podporu rozvoja výskumu na vysokých školách Všetky podnety

Mar 23

Ivan

 • 23. 03. 2017
 • Ivan

Súčasný spôsob normatívneho financovania VŠ zohľadňujúci počet študentov nedáva dostatočný priestor na zvyšovanie kvality štúdia a výskum a vedie k degradácii kvality na VŠ. Zvážiť náhradu alebo zásadnú revíziu normatívneho spôsobu financovania. Prípadne v normatívoch na študenta zohľadniť typ školy (technická, prírodovedná vs. humanitná, spoločensko-vedná), úroveň školy a uplatnenie absolventov na trhu práce.

Apr 07

Štefan

 • 07. 04. 2017
 • Štefan

Pracujem ako výskumný pracovník na Katedre fyziky. Prečo sa teda nezvyšuje plat aj výskumným a vedeckým pracovníkom rovnako ako učiteľom na VŠ?
Aký zmysel má teda pre mňa robiť kvalitný výskum, čo v mojom prípade aj je, keď od septembra 2017 budem mať o 6% nižší plat ako moji rovesníci na pozícii odborný asistent?

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Uvedené považujeme za deklaratívne vyhlásenie, medializované pred každými voľbami. Ak má byť aspoň sčasti realizovateľné, nevyhnutne je potrebné ho ošetriť ústavným zákonom.

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Deklaratívne vyhlásenie, medializované pred každými voľbami. Ak má byť aspoň sčasti realizovateľné, nevyhnutne je potrebné ho ošetriť ústavným zákonom.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Absentuje čo i len zmienka o zohľadnení výsledkov evaluácie tvorivých činností. Práve tieto výsledky môžu pomôcť identifikovať „výskumný potenciál v. š. (porovnaj v úvodnej preambule)“.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

„posilnenie súťažných foriem financovania (projekty a granty)“ – ako to myslia: že súťaž bude ešte nekalejšia alebo že konečne zvýšia objem fin. prostriedkov grantové agentúry?

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 odporúča zaviesť aj odpočet výsledkov vedy a výskumu na vysokých školách, nakoľko aj v súčasnosti je veda a výskum na vysokých školách financovaná čiastkou viac ako 130 ml Eur. (SAV napríklad predkladá svoju ročnú správu).