Skip to content

Kategória 8-01.02 Podporovať možnosti vysokých škôl na získavanie iných ako verejných zdrojov Všetky podnety

Mar 26

Ľuba

  • 26. 03. 2017
  • Ľuba

- odstrániť diskrimináciu v platení školného len externými študentami a zaviesť školné aj pre denných študentov, nebudeme nie že vo svete, ale ani v Európe jediní
- externý pracujúci študent musí platiť školné a pritom zo svojich daní musí ešte aj podporovať denných študentov, čo je diskriminačné a vysoko amorálne, štát by to nemal vedome tolerovať, takúto diskrimináciu by mal prestať podporovať a mal by ju odstrániť