Skip to content

Kategória 8-01.01 Zvyšovať verejné zdroje na vysoké školy na úroveň 1,2 % HDP Všetky podnety

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Uvedené opatrenie má formu vyhlásenia, ktoré potrebuje širokú politickú podporu. Implementácia opatrení v dokumente „Učiace sa Slovensko“ bude vyžadovať nemalé finančné náklady. Chýba analýza nákladových položiek a definovanie zdrojov, ktoré realizáciu projektu zaplatia.
Zrealizovať bez zbytočného odkladania sľubované postupné navyšovanie verejných zdrojov pre VŠ.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Uvedené opatrenie má formu vyhlásenia, ktoré potrebuje širokú politickú podporu. Implementácia opatrení v dokumente „Učiace sa Slovensko“ bude vyžadovať nemalé finančné náklady. Chýba analýza nákladových položiek a definovanie zdrojov, ktoré realizáciu projektu zaplatia.
Zrealizovať bez zbytočného odkladania sľubované postupné zvyšovanie verejných zdrojov pre vysoké školy.