Skip to content

Kategória 7-03.06 Špecifikovať indikátory na hodnotenie plnenia služieb pre región a spoločnosť a ich finančnú podporu Všetky podnety

May 05

Katarína

  • 05. 05. 2017
  • Katarína

Doplniť:
Medzi indikátory zahrnúť indikátory efektívnosti, včítane spôsobov spätnej väzby. Rozdeliť na extenzívne (pravidelnosť, vytvorenie tradície, masovosť...) a intenzívne zamerané na účinok pôsobenia na adresátov (napr. zmena lokálnej spoločenskej klímy, hlbší záujem jednotlivcov o štúdium, zmena spôsobu myslenia, priorít, spôsobu učenia v školách)