Skip to content

Kategória 7-03.02 Poskytovať konzultácie, expertízy a štúdie Všetky podnety

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Toto považujeme za prirodzenú úlohu vysokých škôl. Spravidla to vo významnej miere aj funguje. Niekedy sa to však znehodnocuje podhodnocovaním úlohy. Mnohé aktivity v tomto smere vyžadujú značné časové zaťaženie, požiadavky na technickú infraštruktúru a nezriedka sú požadované bez finančného hodnotenia. To však nie je vždy možné a zo strany škôl neefektívne. Je potrebné stanoviť aspoň základné podmienky, pri ktorých je táto podpora už finančne hodnotená.