Skip to content

Kategória 1-05.02 Zabezpečiť učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ako aj voľne šíriteľné digitálne učebné zdroje aj v jazyku národnostných menšín Všetky podnety

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Nepreferovať „výlučne“ preklady učebníc zo slovenského jazyka do jazyka národnej menšiny! V školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny zadefinovať skupinu predmetov, pre ktoré je nevyhnutné napísať originálne učebnice!

Mar 17

Tibor

 • 17. 03. 2017
 • Tibor

Čo sa týka učebníc, tak hneď ako žiak zvládne čítanie textov, navrhujem, aby sa prešlo na digitálne pomôcky – tablety a podobne, a knihy ako také navrhujem zrušiť. Prečo? Po 1. Nielen preto, že knihy sú ťažké a ničia školákom chrbticu, ale hlavne preto, že dnes digitálne pomôcky neposkytujú len potrebné texty, ale čo je hlavné vedia poskytnúť aj dynamické animácie i inštruktážne filmy, ktoré sú pre pochopenie potrebných vedomostí nielen ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné, ale sú vysoko atraktívne aj pre samotných študentov. Po 2. Takto získané vedomosti sú ľahko a dlhodobo zapamätateľné. Po 3. Za rovnaký čas si žiak v škole osvojí viac vedomostí a postrehne viac súvislostí. Po 4. Veľkou výhodou elektronických textov je aj to, že sa môžu kedykoľvek aktualizovať na základe nových vedeckých poznatkov. Po 5. Veľkou výhodou elektronických textov je aj to, že ich výroba je podstatne lacnejšia, ako tlač učebníc.Vážený autorský tím, keď Vás moje návrhy oslovili som ochotný opustiť aj terajšie zamestnanie, a pomáhať Slovensku k jeho kvalitnejšiemu školstvu.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Učím 20 rokov fyziku a matematiku. Za ten čas nám prišli 2 učebnice matematiky, ktoré pokryjú matematiku v prvom ročníku. Bola by som veľmi rada, keby som sa dožila nových učebníc na SOŠ. Súhlasím, že učebnice treba, ale na SOŠ je oveľa viac žiakov ako žiakov z národnostných menšín. Aj oni majú právo vzdelávať sa z literatúry.

Apr 09

Roman

 • 09. 04. 2017
 • Roman

Podľa Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov je slovenský posunkový jazyk menšinovým jazykom a jazykom bez územia. Je potrebné dbať, aby niektoré elektronické učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre nepočujúcich žiakov hlavne stredného vzdelávania boli zaopatrené prekladom do slovenského posunkového jazyka, ktorý nie je hovorenou varietou slovenského jazyka. Slovenský posunkový jazyk je plnohodnotný a prirodzený jazyk s vlastnou gramatikou a syntaxom, ktorý je rovnaký ako u hovoreného jazyka.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Bude snaha spracovať a vydať autorské učebnice ku špecifickým predmetom
K tomuto je potrebné v legislatíve explicitne zadefinovať špecifické predmety, ku ktorým budú vydávané autorské učebnice a ktoré vychádzajú z požiadaviek a potrieb jednotlivých národnostných menšín (po rokovaní a dohode predstaviteľov jednotlivých národnostných menšín).
Navrhujeme doplniť:
Autorské učebnice (učebné texty, pracovné zošity a digitálne učebné zdroje) pre špecifické predmety národnostných menšín a preklady učebníc (učebných textov, pracovných zošitov a digitálnych učebných zdrojov) ostatných vyučovacích predmetov pre národnostné menšiny budú prechádzať schvaľovacím konaním Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

doplniť učebné pomôcky