Skip to content

Kategória 7-02.00 Neziskové aktivity v regiónoch Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

to znie ako zlý žart.
Každý vie, ako sú VŠ finančne poddimenzované a akí sú VŠ pedagógovia tlakom na ich výkon preťažení. Pridávať nám ďalšie úlohy mi príde ako zneužívanie ... Ak sa na to na VŠ vytvoria tímy a podporná administratíva – áno, ale na toto sa peniaze nikdy, obávam sa, nebudú alokovať...

May 15

Viera

  • 15. 05. 2017
  • Viera

Vysoké školy v partnerstve s tretím sektorom by mali zohrávať významnú úlohu pri posilňovaní a demokratizácii verejného priestoru slovenských sídel. V partnerstve so samosprávami pracovať na konkrétnych zadaniach pre tvorbu prostredia pre život, verejných priestorov, oblasti bývania a rekreácie. Rovnako v partnerstve spolupracovať na tvorbe a realizácii architektonických súťaží návrhov. Na dosiahnutie cieľa väčšieho zapojenia obyvateľstva je vhodná aplikácia vzdelávacích aktivít v spolupráci s nižšími stupňami regionálneho a základného školstva aj cestou podpory celoživotného vzdelávania dospelých.