Skip to content

Kategória 7-01.02 Podporovať vytváranie konzorcií vysokých škôl a podnikov alebo ich zmluvnej spolupráce na riešenie výskumných a vývojových projektov pre potreby praxe Všetky podnety

May 15

Viera

  • 15. 05. 2017
  • Viera

Cieľ spomína len participáciu na projektoch pre prax z oblasti služieb a výroby súkromného sektora cez tvorbu partnerstiev podnikov a vysokých škôl na riešení inovačných potrieb podnikov a firiem alebo celospoločenského rozvoja.