Skip to content

Kategória 6-06.02 Spracovať odporúčania pre funkčný a perspektívny model fungovania vedeckých parkov a centier Všetky podnety

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

UVP a VC budú fungovať len za predpokladu, že bude ich nábeh do výskumných aktivít podporený štátnymi finančnými zdrojmi. Univerzity ťažko dokážu takéto kolosy samy financovať, keďže nemajú dostatok zdrojov na prežitie fakúlt a rektorátnych útvarov.