Skip to content

Kategória 6-05.03 Transparentne využiť zdroje zo štrukturálnych fondov na podporu výskumu na vysokých školách Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V tejto súvislosti si dovoľujem upriamiť pozornosť na stav čerpania finančných prostriedkov zdrojov zo štrukturálnych zdrojov so začiatkom od roku 2014, je rok 2017 a nie sme o tom presvedčený, že sa prostriedky začali čerpať!!
Toto by mala byť absolútna priorita v rámci projektu s tým, že je ju treba začať riešiť okamžite!!!

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Vzhľadom na to, že je rok 2017 a financovanie projektov z EŠIF sa prakticky nerozbehlo, vyznieva tento cieľ veľmi kontroverzne.

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Pri vypisovaní výziev z programovacieho obdobia 2014-2020 (ako napr. na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, ktorá má byť podporou spolupráce priemyselného a akademického výskumu) je potrebné stabilizovať termíny podania žiadostí, ako aj podmienky výzvy a v stanovených termínoch ich vyhodnocovať.
Máme za sebou už tri roky programovacieho obdobia, doteraz sa nič v tomto ohľade neurobilo a teraz ideme deklarovať potrebu zmeny bez toho, aby sme realizovali potrebné kroky? To je skôr výsmech ako reálny cieľ.

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Zahrnúť Bratislavu do využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov na výskum – nevyhnutné nielen z hľadiska výskumu, ale aj z hľadiska infraštruktúry, služieb pre študentov a podpory ľudských zdrojov, pedagógovia a vedeckí pracovníci v Bratislave učia a pripravujú na povolanie 70% študentov z regiónu mimo BA.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť na stav čerpania finančných prostriedkov zdrojov zo štrukturálnych zdrojov zo začiatkom od roku 2014, je rok 2017 a nie sme o tom presvedčení, že sa prostriedky začali čerpať!!
Toto by mala byť absolútna priorita v rámci projektu s tým, že je ju treba začať riešiť okamžite!!!

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Zahrnúť Bratislavu do využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov na výskum – nevyhnutné nielen z hľadiska výskumu, ale aj z hľadiska infraštruktúry, služieb pre študentov a podpory ľudských zdrojov, pedagógovia a vedeckí pracovníci v Bratislave učia a pripravujú na povolanie 70% študentov z regiónu mimo BA.