Skip to content

Kategória 6-05.02 Zvýšiť finančné zdroje APVV a vypisovať okrem všeobecných aj tematické výzvy Všetky podnety

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Pristúpiť k objektívnemu hodnoteniu kvality podávaných projektov, odstrániť slovenské „grantové divadlo“, zvýšiť financovanie projektov získavaných súťažným spôsobom a vyhodnocovať reálne dosiahnuté výsledky.

Apr 27

Juraj

  • 27. 04. 2017
  • Juraj

"Po zvýšení transparentnosti procesov" .... t.j. táato veta pripúšťa dotetrajšiu veľkú netransparentnosť. Tiež nie je napisané, ako si autori predstavujú zvýšenie transparentnosti... .

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Pristúpiť k objektívnemu hodnoteniu kvality podávaných projektov, odstrániť slovenské „grantové divadlo“, zvýšiť financovanie projektov získavaných súťažným spôsobom a vyhodnocovať reálne dosiahnuté výsledky.

May 01

Maria

  • 01. 05. 2017
  • Maria

Podpora ľudských zdrojov je kľúčová. Keď aj nebude vybavenie také úžasné, ľudia sú dôležití. Treba orientovať výzvy na zabezpečenie ľudí, podporiť najmä tých, ktorí majú na to, aby sa dostali medzi špičku. Ak je niekto v špičke, už podporu získa prirodzene cez projekty, aj medzinárodné.