Skip to content

Kategória 6-05.00 Súťažné financovanie vedy Všetky podnety

Apr 11

Rasťo

 • 11. 04. 2017
 • Rasťo

To by bolo načase. Financovanie grantov VEGA a KEGA je totálna protekcia. Ako je aj v iných príspevkoch písané a nie som s tým názorom sám. Každý to vie, že je to tak, VEGA a KEGA sa robia predivne, celé tie och komisie a aj posudky sú nejako zvláštne. Treba zrušiť VEGU a KEGU a urobiť úplny iný systém financovania vedy.
VEGA je systém, prilepený na SAV (aj administratívne), preto zo SAV takmer všetky projekty prechádzajú. Oddelit financovanie SAV od grantov VŠ!

Mar 19

Ján

 • 19. 03. 2017
 • Ján

Znacna cast casu vedeckych pracovnikov (u niektorych aj viac ako 10%) sa uplne zbytocne mina na byrokraciu suvisiacu s grantmi. Nevidim ziaden dovod platit kopu uradnikov APVV apod., ktori nemaju ponatia o vedeckej cinnosti vseobecne, nieto v danom specifickom odbore, ak vysledkom ich cinnosti je akurat dalsie obtazovanie vedeckych pracovnikov, aby zdovodnovali, preco nejaka polozka nesedi s planom spred 4 rokov -- preco si typicky byrokrat mysli, ze vyskumnici nemaju nic lepsie na praci ako odhadovat, kolko budu stat letenky 4 roky dopredu, a potom pisat zdovodnenia, ze aj tak stali viac ci menej?

Hodnotit granty treba podla relevantnych vysledkov, rozumej nie ze pekne vyplnene kolonky v rozpocte, ale realne vykonany vyskum, publikovany v serioznych casopisoch atd. Preco by ziadost o grant mala obsahovat viac ako 5-10 stran odborneho textu a 1-2 strany, ze kolko penazi na to chcem?
Vysledkom penazi zbytocne minutych na platy uradnikov su len kopy popisaneho papiera a fiktivne rozpocty, ktore sice nezodpovedaju realite, ale su v sulade s uradnikmi generovanymi neuzitocnymi predpismi. (Priklady: 1. Ak dakomu chcem dat 100 eur za 10 hodin roboty, tak by som mal napisat 100 eur a hotovo, a nie rozpisovat to na 25 hodin po 4 eura, lebo podla debilneho vnutorneho predpisu mozem dat max. 4 eura na hodinu, akoby som za taku sumu vedel niekoho kvalifikovaneho najst. 2. Ak si APVV zavedie nejaky nahodny limit na mzdy, napr. 30%, tak vsetci v odboroch typu matematika, ktore nevyzaduju material ani pristroje na vyskum, musia navysit rozpocet nad svoje normalne potreby, aby si aspon nejake mzdy mohli vyplatit -- nuz tam trebars napisu viac penazi na notebooky atd.) Vo vseobecnosti by bolo vhodne nastavit pohnutky tak, aby uradnici vychadzali vedeckym pracovnikom v ustrety a chapali, ze su tam na to, aby tych vedcov podporovali a umoznovali im robit svoju cinnost -- zatial dojem vedeckeho pracovnika z typickeho uradnika je skor "je to zadubenec, ktory odmieta pochopit, ako funguje vyskum, alebo ma strasne neznasa a preto mi naschval kladie do cesty prekazky".

Mar 20

Ivan

 • 20. 03. 2017
 • Ivan

Cieľ 6-05 Súťažné financovanie vedy
„Na rozdiel od inštitucionálneho financovania vedy na verejných vysokých školách a SAV, sú zdrojmi súťažného financovania výskumu Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV), štátne programy, štrukturálne fondy a rezortné dotácie.214“
Neviem, odkiaľ autori čerpajú uvedené informácie. Projekty APPV, KEGA a VEGA sú v skutočnosti základným zdrojom financovania vysokých škôl. Bez uvedených projektov nemôže ísť pedagóg ani na služobnú cestu, ale nemá ani základné podmienky pre prácu (nedostane PC, monitor, tlačiareň, dokonca ani kancelárske potreby), čo je asi aj v rozpore so Zákonníkom práce. Úspešnosť v zadávaní projektov je dokonca kritériom hodnotenia (body za vedúceho, zástupcu, riešiteľa). Z týchto projektov sa nezmyselne platia poplatky pre časopisy s IMPACT FACTOROM, bez ktorých sa v týchto „vedeckých časopisoch nezverejní nič. Dokonca sú nadstavené na to, že riešitelia vyčleňujú prostriedky práve pre tieto časopisy. Tu je otázne, či nie je „predátorstvom“ skutočnosť, že ak chcem zverejniť výsledky svojho výskumu, tak si to musím zaplatiť. Namiesto toho, aby som dostal zaplatené ja. Navyše, cez hodnotenie pedagógov a preplácanie publikačnej činnosti vysokým školám garantované štátom. Pritom projekty KEGA a VEGA mali skončiť pred cca 5 rokmi.
Ďalším problémom sú rezortné dotácie, alebo projekty z prostredia mimo rezortu školstva. Na rozdiel od ČR, kde patria medzi základné projekty, v našich podmienkach cez rezortné ministerstvá nevyhlasujú a ak niekto získa financie na činnosť z podnikateľskej sféry, tak sa to vôbec nezapočítava do hodnotenia.
Pritom by sa malo brať do úvahy spoločenské využitie výskumnej práce – nie veda pre vedu (circulus vitiosus) bludný kruh, zacyklenie vlastnou vedou, ale veda pre prax.
Lenže, kto na Slovensku potrebuje vedu? Ak má problém so svojim financovaním SAV a dokáže v rámci „súťaže“ ukradnúť celý ročník financovania cez projekty APVV, tak čo môžu vysoké školy, ktoré sú odtrhnuté od finančných zdrojov, sú predimenzované „akademickými“ aparátnikmi, väčšinou bez študentov, hrajú sa na základný výskum, ktorý nik nechce, lebo sa zaoberá vo väčšine tým, čo bolo vymyslené, alebo sa len odpisujú predchádzajúce výsledky.
Dokonca sme došli do štádia, že pedagóg, ktorý má študentov a robí s nimi záverečné práce je pre vedenie fakulty nepohodlný, lebo sa nezaoberá „patrične“ dotovaným výskumom z APVV. Alebo, druhým extrémom je to, že keď sa získa projekt, tak sa robí len na projekte a študenti idú na vedľajšiu koľaj.
Toto je spôsobené aj tým, že v projektoch nie je priestor pre študenta. Študent je jednoducho na vysokej škole navyše.
Skúste sa pozrieť len za rieku Moravu. Aj keď, ani tam nemusí byť všetko najlepšie.
Toto nie je moja myšlienka, ale nezávisle som k tomuto záveru pred niekoľkými rokmi prišiel aj ja:
„Na mnohých univerzitách sú tri skupiny ľudí, ktoré sa vôbec nepotrebujú:
1. Študenti, ktorí sa veľmi produktívne pokúšajú získať maximum kreditov, s minimálnym úsilím v čo najkratšom čase.
2. Profesori, ktorí píšu množstvo žiadostí na granty a mnohým už nezostáva čas na normálnu prácu.
3. Mladí pracovníci, ktorí zbierajú čiarky za články a učia sa písať do časopisov, ktoré nikto nečíta, aby sa raz mohli stať profesormi.“

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

a) V cieli 6-05 chýba zmienka o výraznom navýšení financovania projektov VEGA,KEGA a APVV tak, ako to uvažuje stratégia podpory výskumu a inovácii prejednávaná v Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie. Bolo by tiež potrebné predĺžiť čas riešenia projektov na min. 5 rokov, ako aj umožniť dostatočné financovanie doktorandských a postdoktorandských miest.
b) Upraviť opatrenie 6-05.02 tak, aby pri otváraní tematických výziev nemohlo dôjsť k poklesu objemu prostriedkov alokovaných na všeobecné výzvy.
c) Doplniť nové opatrenie na výrazné zníženie administratívnej náročnosti riešenia projektov APVV. To dosiahlo takmer úroveň náročnosti riešenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Rozhodujúca má byť evaluácia efektívnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov nezávislým auditom (ako je to v projektoch priamo financovaných Európskou komisiou), keďže tvorivá činnosť vyžaduje aktualizáciu špecifikácie vynaložených prostriedkov podľa priebežných výsledkov.
c) Obnovenie štátnych programov by bolo chybou. Najmä pre netransparentnosť pri ich zadávaní a výbere uchádzačov.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Sprehľadniť súťažné financovanie vedy – vo všetkých sférach, kde sa „súťaží“ o finančné zdroje. Zohľadniť špecifiká jednotlivých oblastí výskumu, aby kritériá neplnili len utilitárne zámery!!! Zrovnoprávniť edukačný výskum, ako rovnocenný vedecký výskum, keďže pre oblasť pedagogických vied (č. 1 v sústave študijných odborov) je práve edukačný výskum tým, čo je pre ďalšie oblasti výskumu „vedeckým“.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

navrhujeme doplniť rovnaké financovanie vedeckých a umeleckých výkonov na súkromných a na verejných školách zo štátnych grantových schém.

Aká bude úloha a postavenie súkromných vysokých škôl v systéme? Dôjde k vyrovnaniu reálnych požiadaviek kladených na súkromné vysoké školy v oblasti vedy voči reálnej podpore poskytovanej zo strany MŠ?

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť na stav čerpania finančných prostriedkov zdrojov zo štrukturálnych zdrojov so začiatkom od roku 2014, je rok 2017 a nie sme o tom presvedčení, že sa prostriedky začali čerpať. Toto by mala byť absolútna priorita v rámci projektu s tým, že je ju treba začať riešiť okamžite.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 v rámci cieľa odporúča zabezpečiť aj náležitú osvetu a podporu pre súťažné financovanie vedy ako také.