Skip to content

Kategória 6-04.01 Zadefinovať z úrovne štátu (ministerstva) rámec a obsah národných štúdií Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Bez bližšieho vymedzenia hrozí, že pôjde o financovanie mimo štandardných grantových schém a súťažného princípu.

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Rovnakú pozornosť treba venovať oblastiam, ktoré podporujú ekonomický rast Slovenska.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Rovnakú pozornosť treba venovať oblastiam, ktoré podporujú ekonomický rast Slovenska.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu nasledujúcej vety
...Tvorivá činnosť v oblasti národných štúdií bude súčasťou rozvoja štátu a národnej identity, ...
odporúčame doplniť ... vrátane rozvoja regiónov, obcí, miest a komunít a podpory regionálnej a lokálnej identity,
preto si vyžaduje osobitnú pozornosť zo strany štátnych orgánov.