Skip to content

Kategória 6-04.00 Financovanie tvorivej činnosti v oblasti národných štúdií Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Doplniť do cieľa 6-04 „jazyk“, t. j. „na oblasť výskumu slovenskej histórie, spoločnosti, kultúry, jazyka ...“

May 01

Maria

  • 01. 05. 2017
  • Maria

Financovanie tvorivej činnosti v oblasti národných štúdií je dôležitý cieľ, aby si Slovensko zachovalo svoju kultúru. Rovnako dôležitý je cieľ aj financovanie tvorivej činnosti v oblastiach, ktoré majú zásadný vplyv na zmeny v spoločnosti a konkurencieschopnosť, súvisiace so štvrtou priemyselnou revolúciou a jej výzvami. Slovensko je jednou z najrizikovejších krajín z pohľadu vývoja pracovných pozícií, keďže sme veľmi závislí od automobilového priemyslu, ktorý je jedným z najviac ohrozeným práve štvrtou priemyselnou revolúciou. Na to, aby sme sa presadili nestačí byť priemerný v oblastiach súvisiacich s IKT a robotizáciou, ale na špičke. Slovensko je v súčasnosti v dobrej kondícii, a preto treba investovať. O pár rokov môže byť neskoro.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu nasledujúcej vety
...Väčšina z nich patrí do oblasti spoločenských vied, humanitných vied a umenia, ale ide aj o vybrané oblasti prírodných vied, tam, kde sa riešia problémy využívania, ochrany a reprodukcie prírodných zdrojov – pôdy, vody, lesov, genetických zdrojov, ...

odporúčame doplniť ...udržateľného rozvoja územia, ochranu prírody a krajiny, kvalitu životného prostredia (vrátane kvality života) a pod.