Skip to content

Kategória 6-03.02 Rozvíjať systém viaczdrojového financovania aplikácií tvorivej činnosti v partnerstve s ich odberateľmi z praxe Všetky podnety

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Tento princíp predsa existuje už roky, no dlhodobo bol pri delení rozpočtu potieraný. Ako sa má systém zmeniť? Aký má mať vplyv na hodnotenie školy? Ako bude motivovať partnerov z praxe?

Apr 25

Anna

  • 25. 04. 2017
  • Anna

Pristúpiť k významnému navýšeniu rozpočtu kapitoly vysokých škôl, zakotviť viacročné garancie prídelu dotácie a ustúpiť od výkonových parametrov degradujúcich úroveň vzdelávania a vedy.
Venovať väčšiu pozornosť podpore priemyslu, ktorý chce podporiť vysoké školy, posilniť toto opatrenie a špecifikovať.

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

Tento princíp existuje už roky, dlhodobo bol pri delení rozpočtu potieraný. Ako sa má systém zmeniť?
možných zmien). Akým spôsobom sa to má zmeniť? Akými opatreniami?

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klubu 500 navrhuje zmeniť poradie, akým sa rozvíja systém, a to v prvom rade formou zmluvných foriem (dopyt, zákazka) v kooperácii s partnermi z praxe a užívateľmi výsledkov a až následne formou start-upov, spin-offov pri vysokých školách.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Pristúpiť k významnému navýšeniu rozpočtu kapitoly vysokých škôl, zakotviť viacročné garancie prídelu dotácie a ustúpiť od výkonových parametrov degradujúcich úroveň vzdelávania a vedy.
Venovať väčšiu pozornosť podpore priemyslu, ktorý chce podporiť vysoké školy, posilniť toto opatrenie a špecifikovať.