Skip to content

Kategória 6-03.01 Vypracovať nový systém dlhodobého inštitucionálneho financovania tvorivých činností vysokých škôl a legislatívne ho ukotviť Všetky podnety

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Inštitucionálne financovanie by pre VŠ prinieslo istý prvok stability, avšak nesmie to byť na úkor zdrojov, ktoré získavajú kvalitné VŠ v rámci súťažných foriem.

Inštitucionálnemu financovaniu by mala predchádzať revízia počtu VŠ.

Mar 19

Ján

 • 19. 03. 2017
 • Ján

Pridal by som nejaky stabilny zdroj financovania pre vedeckych pracovnikov nesuvisiaci s grantmi, ktory ich nestoji ziadnu dodatocnu namahu. Napr. sa mi zda relevantne pridelit docentovi ci profesorovi niekolko tisic eur rocne na cestovanie na konferencie, pozyvanie zahr. hosti, obcasny notebook ci vyskumny material atd. Ak mu verime, ze dokaze garantovat cele studium a vyrazne ovplyvnit osudy desiatok ci stoviek ludi, a ze hospodarne vyuzije svoj plat ~15 000 eur rocne, tak mu predsa musime doverovat, ze hospodarne vyuzije aj dalsich 5 000. A ak nema vysledky, tak treba mechanizmus, ktory tieto zdroje automaticky obmedzi, napr. ked nic nepublikuje tri roky po sebe, pripadne navysi, ak je dany clovek uspesny. Armada kontrolujucich uradnikov nie je riesenie; naklady na ich platy a strateny cas produktivnych poctivych vedeckych pracovnikov (sposobeny uradnikmi) su daleko vacsie, ako by sa usetrilo na kratkodobom prideleni nevelkych zdrojov ludom, ktori toho nie su hodni.

Apr 11

rastík

 • 11. 04. 2017
 • rastík

Ktorý profesor na Slovensku má plat, ako píšete vyššie, 15.000 eur ročne? Asi len v Blave alebo ak robí na 2 skolách.

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Súhlasíme, ale znamená to pracovať minimálne v 4-ročnom predstihu pre nábeh nového systému hodnotenia.
Poznámka: Výkony pre delenie dotácie na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť sa preberajú vždy za dva roky dozadu.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Zásadne prepracovať opatrenie 6-03.01 o novom systéme dlhodobého inštitucionálneho financovania tvorivých činností vysokých škôl. Stabilné financovanie by malo byť v podstatnej miere (až do výšky 80 %) inštitucionálnej dotácie („dlhé peniaze“), založené na výsledkoch evaluácie tvorivej činnosti (podľa cieľa 6-02, zamerané predovšetkým na ohlas tvorivej činnosti pre rozvoj poznania a uplatnenie výsledkov v spoločenskej a hospodárskej praxi v porovnaní s medzinárodným priemerom v danom odbore) a zvyšok (min. 20 %, „krátke peniaze“) má tvoriť priama výkonová zložka na základe dosiahnutého výkonu (so zohľadnením kvality výstupov podľa skupín odborov) za 2-ročné obdobie

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Pre posúdenie efektívnosti navrhovaného systému by bolo vhodné uviesť modelový príklad.

May 10

Štefan !!! Navrhujem systémovú zmenu, čo nepasuje do žiadneho podbodu

 • 10. 05. 2017
 • Štefan !!! Navrhujem systémovú zmenu, čo nepasuje do žiadneho podbodu

V bode 6 nie je zmienka, že slovenský výskum súvisí s integráciou výskumu do EU, hoci vkladáme do spoločného fondu EU veľké finančné prostriedky. Na workshopoch CVTI k Horizontu sa oficiálne konštatovalo, že naša strata v 7. rámcovom programe bola 300 miliónov EUR - v diskusii, že jednou z príčin je, že naša politika výskumu nie je zosúladená s prioritami výskumu EU. Napr. APVV, má politiku, že každý si môže robiť výskum na akúkoľvek tému! Z pozície redaktora Strojárstva už roky informujem odbornú verejnosť o 7.RP a Horizonte, ako človek, ktorý písal CSA-projekt Horizont. Zdôraznil som, že vedecká úroveň projektu sa hodnotí menej než manažérske činnosti. A slovenský výskum nie je manažovaný, nie sú skúsení projektoví manažéri. Taktiež v grantoch APVV, VEGA nemáme typ projektu CSA. Čiže EU výskum má aj iné nástroje - v EU existuje prvá liga aj okresné súťaže, u nás okres chýba! Dokonca systém VEGA úplne znemožňuje spoluprácu fakúlt/univerzít lebo kvôli administratívnemu pravidlu, že výskumník môže byť len v dvoch projektoch, vraj kvôli špekulatívnym projektom (podával som teraz VEGU a nemohli tam byť z FIIT). Uvediem aj, že inžinier nemôže podať projekt vôbec (v 7RP a Horizonte to nie je). Odporúčam:
a) sformulovať politiku výskumu SR, ktorá je kompatibilná a prekrýva sa s prioritami EU výskumu a zaviesť tie isté nástrojov výskumu ako má EU (CSA projekty,...)
b) vytvoriť infraštruktúru výskumu a zaviesť manažovanie výskumu na všetkých úrovniach (fakulty, univerzity, MŠ,MH, agentúry)
c) skoordinovať akademický výskum s výskumom v sektore hospodárstva - prepojiť aby sa mohli spoločne čerpať štrukturálne fondy, INTERREG, V4,....
d) na univerzitách zaviesť inštitucionálne univerzitné (fakultné) projekty s normálnym financovaním pre akademické projekty (KEGA, VEGA). Tieto by mali svoje oponentúry a "národný" projekt VEGA by mohli podať len tí, ktorí úspešne riešia univerzitné, resp. fakultné VEGY/KEGY (automaticky by sa zabránilo špekuláciám z projektov)
e) na univerzitách rovnako zaviesť prípravné fakultné/univerzitné projekty pre APVV, Horizont, INTERREG, V4 a pod., aj v koordinácii s priemyselnými subjektmi
f) okolo 70-80% výziev projektov APVV by malo byť kompatibilné tematicky s výzvam Horizont
g) neodporúčam navrhovanú podporu APVV pre Horizont - miesto toho zaviesť kategóriu prípravných projektov (obdoba typu CSA), ktoré by zabezpečili mobilitu výskumníkov a ich spájanie sa do tímov (silní jednotlivci na EU výskum "nemajú", avšak keď sa spoja, majú vyššiu šancu nájsť skúseného koordinátora)
h) plánovanie 1000 hodín a 2000 hodín ako ročnú kapacitu v akademickom výskume brať len informatívne-neplatí ani v Horizonte

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Pre posúdenie efektívnosti navrhovaného systému by bolo vhodné uviesť modelový príklad.