Skip to content

Kategória 6-02.02 Prispieť k vytvoreniu celonárodného systému hodnotenia výskumných inštitúcií Všetky podnety

Apr 22

Ján

  • 22. 04. 2017
  • Ján

Nesporne by to malo dlho očakávaný prínos jednotnej metodiky hodnotenia tvorivých činností, bez ročných zmien kritérií a neustálych neistôt. Je však otázkou, kto to vytvorí a kedy. V akom vzťahu bude ku akreditačnej agentúre? S akým predstihom budú známe kritériá hodnotenia? Bude vytvorený systém automatizovaného zberu požadovaných dát? Bude to príliš administratívne náročné – česká IPN metodika definuje viaceré riziká – treba ich vziať do úvahy, simultánne hodnotenie podľa IPN bolo realizované viac na ústavoch, rovnako ako britská metodika, ktorá sa robila na SAV a nie na vysokej škole.

Apr 23

Andrej

  • 23. 04. 2017
  • Andrej

Pripomienka:
• bude to príliš administratívne náročné – česká IPN metodika definuje viaceré riziká – treba ich vziať do úvahy, simultánne hodnotenie podľa IPN bolo robené viac na ústavoch, rovnako ako britská metodika, ktorá sa robila na SAV a nie na vysokej škole.