Skip to content

Kategória 6-02.01 Vypracovať nový systém evaluácie tvorivých činností vysokých škôl Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

V súvislosti s vypracovaním nového systému evaluácie odporúčame od neho odstúpiť a jeho účel prenechať akreditačnej agentúre v duchu Humboldtovho princípu prepojenia vzdelávania s výskumom! Mal by sa uplatniť komplexný prístup v rámci jedného posudzovania a nezaťažovať VŠ dvomi rozdielnymi postupmi s primeranou náročnosť na administratívnu záťaž! Odporúčame kopírovať/aplikovať systémy používané EUA. Vzťahovať tento postup na úroveň financovania nepovažujeme za správny!

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Postupy posudzovania ex post a ex ante odporúčame zvážiť príp. pripraviť analýzy, kde a ako sa to vykonáva v zahraničí!

Apr 25

Anna

 • 25. 04. 2017
 • Anna

Navrhované východisko pre nový systém evaluácie tvorivých činností vysokých škôl REF – Research Excellence Framework podľa Veľkej Británie bude vyžadovať vytvorenie primeraných personálnych, materiálnych aj finančných podmienok na vysokých školách, ktoré dnes asi nebude spĺňať veľa pracovísk. Ani česká metodika IPN nie je vzhľadom na krátkosť testovacej doby overená a nemožno vyhodnotiť jej uplatnenie v našom prostredí.

Apr 07

Eva

 • 07. 04. 2017
 • Eva

Materiál preberá systém hodnotenia výskumných, ... a iných činností systém RAE/REF z Veľkej Británie. Ide iba o jednu vytrhnutú oblasť, nástroje a metódy, bez zohľadnenia iných východiskových pozícií VŠ vo Veľkej Británii, iných podmienok fungovania. Bolo by vhodné zahrnúť postupy, metódy, metodiku a nástroje iných (citovaných) krajín aj do iných oblastí (napr. financovania vysokoškolských učiteľov, ak je už jedným z cieľov posilnenie spoločenského postavenia VŠ učiteľa).
Metodika IPN z ČR – nie je vyskúšaná ani zavedená, ide o výsledok štúdie z r. 2012-2015. Pilotne sa aplikovala v r. 2016 skôr na výskumné ústavy. Zároveň česká IPN metodika definuje viaceré riziká a odporúčania, treba ich vziať do úvahy;

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Materiál preberá systém hodnotenia výskumných a iných činností systém RAE/REF z Veľkej Británie. Ide iba o jednu vytrhnutú oblasť, nástroje a metódy, bez zohľadnenia iných východiskových pozícií VŠ vo Veľkej Británii, iných podmienok fungovania. Bolo by vhodné zahrnúť postupy, metódy, metodiku a nástroje iných (citovaných) krajín aj do iných oblastí (napr. financovania vysokoškolských učiteľov, ak je už jedným z cieľov posilnenie spoločenského postavenia VŠ učiteľa).
Metodika IPN z ČR – nie je vyskúšaná ani zavedená, ide o výsledok štúdie z r. 2012-2015. Pilotne sa aplikovala v r. 2016 skôr na výskumné ústavy.

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky: Materiál preberá systém hodnotenia výskumných, ... a iných činností systém RAE/REF z Veľkej Británie. Ide iba o jednu vytrhnutú oblasť, nástroje a metódy, bez zohľadnenia iných východiskových pozícií VŠ vo Veľkej Británii, iných podmienok fungovania. Bolo by vhodné zahrnúť postupy, metódy, metodiku a nástroje iných (citovaných) krajín aj do iných oblastí (napr. financovania vysokoškolských učiteľov, ak je už jedným z cieľov posilnenie spoločenského postavenia VŠ učiteľa).
Metodika IPN z ČR – nie je vyskúšaná ani zavedená, ide o výsledok štúdie z r. 2012-2015. Pilotne sa aplikovala v r. 2016 skôr na výskumné ústavy.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

V súvislosti s vypracovaním nového systému evaluácie odporúčame od neho odstúpiť a jeho účel prenechať akreditačnej agentúre v duchu Humboldtovho princípu prepojenia vzdelávania s výskumom! Mal by sa uplatniť komplexný prístup v rámci jedného posudzovania a nezaťažovať VŠ dvomi rozdielnymi postupmi s primeranou náročnosť na administratívnu záťaž! Odporúčame kopírovať/aplikovať systémy používané EUA. Vzťahovať tento postup na úroveň financovania nepovažujeme za správny!

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Postupy posudzovania ex post a ex ante odporúčame zvážiť príp. pripraviť analýzy, kde a ako sa to vykonáva v zahraničí!

May 08

Jana

 • 08. 05. 2017
 • Jana

Zaviesť do citačného hodnotenia tvorivých pracovníkov na vysokých školách aj citácie v dizertačných prácach (hlavne zahraničných) s výnimkou dizertačných prác doktorandov tvorivého pracovníka.

May 12

Pavel

 • 12. 05. 2017
 • Pavel

Navrhované východisko pre nový systém evaluácie tvorivých činností vysokých škôl REF – Research Excellence Framework podľa Veľkej Británie bude vyžadovať vytvorenie primeraných personálnych, materiálnych aj finančných podmienok na vysokých školách, ktoré dnes asi nebude spĺňať veľa pracovísk. Ani česká metodika IPN nie je vzhľadom na krátkosť testovacej doby overená a nemožno vyhodnotiť jej uplatnenie v našom prostredí.