Skip to content

Kategória 6-01.05 Legislatívne upraviť poskytovanie štipendia pre denné doktorandské štúdium a umožniť jeho vyššiu flexibilitu Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Podobne ako pre bod 6-01.04

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky: Možno súhlasiť s tým, že VŠ môže umožniť študentovi štúdium denného doktorandského štúdia bez povinnosti jeho financovania, ak s tým študent súhlasí a nad rámec určitého počtu doktorandských miest, z ktorých plynie štipendium.

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Platí podobne ako pre bod 6-01.04.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Doktorandské štipendium je jedným z významných faktorov motivujúcich k doktorandskému štúdiu. Neistota týkajúca sa poskytovania štipendia môže vyvolať výrazný pokles záujmu o doktorandské štúdium.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Odmietame dobrovoľnosť v poskytovaní štipendia pre denných doktorandov. Navrhujeme umožniť legislatívne poskytnúť štipendium so súkromných zdrojov.

Apr 26

ŠRVŠ

 • 26. 04. 2017
 • ŠRVŠ

Odmietame dobrovoľnosť v poskytovaní štipendia pre denných doktorandov. Navrhujeme umožniť legislatívne poskytnúť štipendium so súkromných zdrojov.

May 05

NKOS

 • 05. 05. 2017
 • NKOS

Nesúhlasíme s tým, že štipendium na doktoranda už nebude zákonnou povinnosťou. Pre určitú skupinu šikovných mladých ľudí by sa doktorandské štúdium stalo ešte menej atraktívnym. Navrhujeme, aby bola stanovená minimálna výška doktorandského štipendia aspoň na úrovni maximálnej výšky sociálneho štipendia pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia.