Skip to content

Kategória 6-01.04 Viazať akreditáciu doktorandských programov na výskumnú profiláciu vysokých škôl, resp. mimouniverzitných pracovísk Všetky podnety

Apr 13

Juraj

  • 13. 04. 2017
  • Juraj

V názve odporúčame doplniť „....mimouniverzitných pracovísk a z priemyslenej praxe.“
V kapitole sa používa pojem „evaluácia“. Až to tohto miesta sa doteraz nepoužíval! Je treba vysvetliť rozdiely akreditácia a evaluácia, čo pod tým autori text myslia! Odporúčame pokiaľ by to malo v texte ostať, vymeniť kapitoly teda 6-02 dať na začiatok!

Apr 19

Andrea

  • 19. 04. 2017
  • Andrea

Doktorandské štúdium bude súčasťou výskumného profile a súčasťou vnútorného zabezpečovania kvality atď atď. – teda ním bude škola dokladovať aká je kvalitná vo vzdelávaní a vo vede. Malo by to byť naopak. Škola by mala najprv dokladovať že je výborná vo vede v porovnaní s medzinárodnými štandardami a potom by na základe tejto výkonnosti mala dostať možnosť mať doktorandov v tej konkrétnej oblasti. Teraz to vyznieva naopak.

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Je to prirodzená požiadavka.

Apr 25

Juraj

  • 25. 04. 2017
  • Juraj

V názve odporúčame doplniť „....mimouniverzitnýchpracovísk a z priemyslenej praxe.“
V kapitole sa používa pojem „evaluácia“. Až to tohto miesta sa doteraz nepoužíval! Je treba vysvetliť rozdiely akreditácia a evaluácia, čo pod tým autori textu myslia! Odporúčame pokiaľ by to malo v texte ostať, vymeniť kapitoly teda 6-02 dať na začiatok!