Skip to content

Kategória 6-01.03 Vypracovať a realizovať koncepciu podpory postdoktorandských pozícií a legislatívne ju ukotviť Všetky podnety

Apr 13

Juraj

 • 13. 04. 2017
 • Juraj

Pre podporu mobility pre postdoktorandov odporúčame uviesť aj možnosť financovanie z finančných prostriedkov podnikateľskej praxe.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Aj súčasná legislatíva dáva priestor, skôr sú problémom financie a mobilita.

Apr 19

Andrea

 • 19. 04. 2017
 • Andrea

Opatrenie 6-01-03 je zaujímavé -teším sa, že konečne niečo čo naozaj potrebujeme – postdoktorandské pozície – ale uvádza len to, že potrebujeme koncepciu. Čakala by som už aj nejakú slušnejšie rozpracovanú víziu a opatrenia. Zamestnávania prostredníctvom grantov je naivná ilúzia. A to sme mohli aj doteraz – len sme im vraveli výskumní pracovníci. K tomu nepotrebujem reformu, ani koncepciu.

Apr 22

Ján

 • 22. 04. 2017
 • Ján

Pozitívna myšlienka, ale kto poskytne/zabezpečí finančné krytie – vypíše štipendia a granty ministerstvo na post-doktorandské pracovné pozície?

Apr 23

Andrej

 • 23. 04. 2017
 • Andrej

Pripomienky: Veľmi pozitívna myšlienka, ale kto poskytne/zabezpečí finančné krytie – vypíše štipendia a granty (univerzity, ministerstvo) na post-doktorandské pracovné pozície?

Apr 25

Juraj

 • 25. 04. 2017
 • Juraj

Pre podporu mobility pre postdoktorandov odporúčame uviesť aj možnosť financovanie z finančných prostriedkov podnikateľskej praxe.

Apr 26

Vasil

 • 26. 04. 2017
 • Vasil

Pripomienka k postdoktorandským pozíciám: tie podľa mňa neriešia problém odborníkov, ktorí nemajú miesto na univerzite, lebo opätovne ide len o časovo limitovanú finančnú podporu z ministerstva. Keď absolventovi skončí postdoktorandské štipendium a neuvoľní sa miesto na fakulte, opätovne nemá uplatnenie a financie investované doňho prídu nazmar.