Skip to content

Kategória 6-01.01 Vypracovať na úrovni ministerstva analýzu súčasnej koncepcie doktorandského štúdia vrátane jej realizácie na vysokých školách z hľadiska kvality a efektívnosti ako jeden z podkladov pre zmeny v tejto oblasti. Všetky podnety

Apr 26

Vasil

  • 26. 04. 2017
  • Vasil

Doktorandské štúdium ako najvyšší stupeň profesijnej prípravy pre mimoakademickú kariéru je utópia. Veď na Slovensku väčšina zamestnávateľov ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia vôbec nepožaduje, po jeho dosiahnutí ho neberie do úvahy, niekedy dokonca predstavuje prekážku v kariére.

May 04

Jana

  • 04. 05. 2017
  • Jana

Na individuálne učenie vytvoriť skupiny max-10-12 žiakov a nie nútiť riaditeľa šetriť a potom sa musia vytvoriť veľké skupiny a individualita sa stráca. Vôbec si nemyslím, že by sa tým niektoré skupiny diskriminovali. Aj učiteľ sa musí pripraviť na vyučovanie a je rozdiel pracovať so skupinou, ktorá je "dobrá" a so skupinou , v ktorej deti sú slabšie. Ak je skupina zmiešaná, tak neurobíte nič. Slabšie deti nestíhajú a silnejšie deti sa zabávajú alebo spadnú do sivého priemeru.
Podporujem vrátenie sa do starých škôl, kde sa nám nič nestalo, keď sme sa naučili naspamäť násobilku a vybrané slová, písanie bolo do 5.ročníka, čítanie bolo každý deň a až do 9.ročníka sme mali pravidelne diktáty, počítali spamäti a učili sa primerane nášmu veku. Deťom dávame v škole veľa informácií, ale 80% je pre nich nepochopiteľných a vekovo neprimeraných.
Cieľ -1-11.08 a 10 Ako si predstavujete zlúčenie jednohodinoviek ? To by napr.dejepis sa učil 2x 1 hodina týždenne, tým by sa vyčerpal počet hodín a potom v druhom polroku čo?
Cieľ 1-12.02- Ak by sa zaviedlo slovné hodnotenie na všetkých stupňoch škôl, tak aby bolo objektívne, musel by každý učiteľ napísať hodnotenie na každého žiaka. Viete si predstaviť učiteľa , ktorý vypisuje hodnotenie na cca 200 žiakov?
Cieľ 1-17-06 Prečo rušiť kabinetový systém na školách? Ako učiteľka odborných predmetov sa viem lepšie pripraviť na vyučovaciu hodinu kde ma nikto nevyrušuje chodením, varením kávy a rozhovormi. Je to kľudnejšie prostredie v chaotickom pracovnom procese
Cieľ 2-03-04 Ako sa bude riešiť zastupovanie počas sabatikalu? A bude musieť vedenie školy pustiť učiteľa sa vzdelávať? Druhou stranou je to, že ak bude jeho plat na úrovni 50-60%, tak učiteľ len stratí. Na všetkom. Bude mať len pocit z dobre vykonanej práce a to má aj teraz.
Navrhujem nechať tým učiteľom, ktorí si urobili ďalší predmet (poctivo na vysokej škole) popri zamestnaní, aby im bola nechaná 12.platová trieda doživotne a nie len ako 60 kreditov na 7 rokov. Napr.veľa učiteľov si dorábalo anglický jazyk 3 roky na vysokej škole v rámci ICV, dostali 60 kreditov a teraz im končia. To už bude iný anglický jazyk (alebo iný predmet) alebo budú nekvalifikovaní? Urobili pre svoje vzdelávanie a preto si to zaslúžia.
Cieľ2-06-02 - Vzdelávanie v technických odboroch by malo byť o novinkách v danom odbore a nie na úkor dovolenky ale v rámci pracovného času a malo by byť robené odborníkmi a nie pracovníkmi MPC(pre učiteľov odborných predmetov sa nerobí nič)
Cieľ 6-01-01 Niektorí si doktorandským štúdiom len predlžujú študentský život. Mal by sa ich výber sprísniť. A potom ich nejako motivovať, aby ostali pracovať na vysokých školách a pokračovali vo svojom výskume. Je smutné, že mladý človek, ktorý niečo skúma, píše odborné články a vykonáva "pedagogickú" činnosť musí odísť v VŠ po dizertačnej práci, lebo nie je dostatočne ohodnotený. Vyplýva z toho, že buď robí výskum pre niekoho iného, alebo je jeho práca doktoranda nepotrebná. Ukončením doktorandského štúdia padá celý výskum jeho aj jeho vedúceho, pretože zapojiť nového doktoranda je dlhodobý proces a tak sa to opakuje celý čas. Ohodnoťme mladých doktorandov a umožnime im, aby pokračovali na VŠ vo svojej začatej práci. Mať 400 € v čistom nie je motivácia pre končiacich doktorandov. Potom sa čudujem, že na VŠ prednášajú ľudia v dôchodkovom veku a mladí nechcú učiť na VŠ.